DM Dyson KI

Velkommen til nyhedsbrevet

Del det gerne vidt og bredt, og hvis du har lyst at skrive gæsteindlæg, så mail til mig.

Intet er så skidt......

En nyttig konsekvens af den overdrevne og alt for opmærksomhedslugende debat om klima er, at samfundene nu er blevet mere opmærksomme på de reelle trusler for vores sikkerhed, der ligger i naturligt forekommende, men sjældne hændelser.
Intet er så skidt......

Historiske forhold: Børnedødelighed i Skandinavien

Historiske forhold: Børnedødelighed i Skandinavien
Man kan med al mulig ret kalde børnedødelighed for en af de vigtigste bivirkninger af økonomisk udvikling

Det danske landbrugsareal

Det har grundlæggende ingen mening at anvende % landbrugsareal i et givet land til ret meget, hverken om miljø, natur eller klima
Det danske landbrugsareal

Derfor kan du ikke vinde over woke

Derfor kan du ikke vinde over woke
I vor tid er de overproducerede eliter journalister, NGO’er og folk med ubrugelige uddannelser. Vi er ikke længere i 1980’erne, hvor en lang uddannelse eller evnen til at udtrykke sig på skrift i sig selv garanterer anseelse eller høj levestandard. Men mange af de woke er tidligt i livet blevet fortalt, at det var tilfældet

Lakselus er ikke et problem i danske havbrug

Undersøgelsen konkluderer, at de danske havbrug ikke har problemer med lakselus, hvilket hovedsageligt skyldes den lave saltholdighed i vandet omkring havbrugene
Lakselus er ikke et problem i danske havbrug
facebook twitter