DM Dyson KI

Velkommen til nyhedsbrevet

Del det gerne vidt og bredt, og hvis du har lyst at skrive gæsteindlæg, så mail til mig.

Hvem betaler egentlig selskabskatten?

Man måaldrig underkende den politiske gevinst i at folk ikke er klar over at det i sidste ende er dem selv som betaler skatten, men har en forestilling om at den betales af “rige selskaber”
Hvem betaler egentlig selskabskatten?

Tingene hænger sammen

Tingene hænger sammen
Det er straks værre med resten af Danmark. Alt efter hvor tåbelig en aftale der kommer, bliver det til anskuelighedsundervisning med den store pensel.

Hvad er ”god økologisk tilstand” og hvorfor er det så vigtigt

I stedet bør man tage udgangspunkt i kravet om adaptiv forvaltning i havstrategi direktivet og genformulere tilstandsmålene for havmiljøet
Hvad er ”god økologisk tilstand” og hvorfor er det så vigtigt

Ideologisk modstand bremser nye ideer på ældreområdet. Det er en tragedie

Ideologisk modstand bremser nye ideer på ældreområdet. Det er en tragedie
Denne ideologiske modstand imod privat initiativ og frit valg på ældreområdet forhindrer, at velfærdsiværksættere som May Bjerre Eiby gradvist kan udbrede deres nye ideer til plejehjem i hele landet. Eller for den sags skyld i hele verden. Det er en tragedie.

Polsk kobberproducent køber eget atomkraftværk

Også i Estland planlægger man med at etablere atomkraft - og planen går ud på at et lille reaktor skal være klar til et producere strøm om ti år
Polsk kobberproducent køber eget atomkraftværk

Håb det bedste – forbered dig på det værste

Håb det bedste – forbered dig på det værste
I familien er vi godt sure over, at politikernes falske forestillinger om nødvendigheden af og omkostningerne ved den ”grønne omstilling” har bragt det danske samfund så langt ud

Hvordan omfordeling ødelægger økonomien

Den kendte og anerkendte amerikanske økonom, professor Arthur Laffer, er rystet over Biden-regeringens økonomiske politik.  - Omfordeling er gift for økonomisk vækst, som igen er det eneste, som kan gøre de fattige rigere
Hvordan omfordeling ødelægger økonomien

Om at være en komparativist

Om at være en komparativist
At være komparativist er derfor en øvelse i at spotte og applikere et helt centralt koncept i økonomi, som mange folk ikke forstår og mange politikere aktivt benægter: Opportunitetsomkostninger
facebook twitter linkedin