DM Dyson KI

Velkommen til nyhedsbrevet

Del det gerne vidt og bredt, og hvis du har lyst at skrive gæsteindlæg, så mail til mig.

Mange universitetsuddannede har en lavere lønindkomst end faglærte

Man optimerer uddannelsesniveauet i et samfund ved fuldstændigt at fjerne planøkonomien, afskaffe staten og kommunernes muligheder for at levere undervisning og lade brugerne betale for mængden og kvaliteteten af ydelsen
Mange universitetsuddannede har en lavere lønindkomst end faglærte

Fremgang for dansk akvakultur i 2021

Fremgang for dansk akvakultur i 2021
Næsten alle producerede primært regnbueørred, men havbrugene havde et markant bedre resultat pr. anlæg end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et resultat på 5,7 mio. kr. i gennemsnit pr. anlæg, mens landanlæggene havde et resultat på 92.000 kr. pr. anlæg.

På vej off-shore med akvakulturen

Sæther Romuld påpeger, at den faktiske vækst var bedre end forventet, og de havde ikke behov for lusebehandling, hvilket er en stor kostnadsfordel
På vej off-shore med akvakulturen

Udluftning er effektivt mod en luftbåren virus

Udluftning er effektivt mod en luftbåren virus
For kun rigtige eksperter er i stand til vedholdende at komme med forkerte analyser og anbefalinger igennem flere år til trods for, at videnskabsfolk og andre, der forstår emnet siger noget andet.

En Færd mod Farer og Eventyr: En Familjerejse til Thailand

Nu slutter min historie, om Inges fantastiske færd, I Thailand fandt hun eventyret, som hun længe havde søgt.
En Færd mod Farer og Eventyr: En Familjerejse til Thailand

Vi skal producere mange flere grise i Danmark

Vi skal producere mange flere grise i Danmark
Ved at nedlægge den produktion, der repræsenterer den laveste udledning, giver man plads til højeste udledning. Og det er fuldstændigt gak i låget. Det skal give os vilje og energi til at der er noget at gøre. Tænk hvis alle kom ned på laveste udledning?

Sol og vind er en dyr blindgyde

Artiklen argumenterer for, at sol og vind aldrig vil kunne dække vores energiforsyning og påpeger, at der er behov for andre energikilder
Sol og vind er en dyr blindgyde

Dansk energipolitik duer bare ikke

Dansk  energipolitik duer bare ikke
At minimere spild kan dog aldrig være det bærende element i en rationel energipolitik. Det bør være forsyningssikkerhed og pris. Hvor kul, olie og gas stadig slår alt andet.

Makroplast udgør større trussel for havdyr end mikroplast ifølge forskningsresultater

Ny forskning viser, at vandlopper er som kræsne børn, der kan opdage mikroplastikpartikler og spytte dem ud
Makroplast udgør større trussel for havdyr end mikroplast ifølge forskningsresultater
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet