DM Banner
Del gerne dette nyhedsbrev med dine venner og bekendte. Og mail til mig, hvis du har noget på hjerte.

Stol ikke på de etablerede medier

Vostok dataene viser, at mennesker har oplevet varmere perioder mange gange tidligere uden, at det har været en "eksistentiel krise", at den nyere tids temperaturstigning ikke er årsagen til den moderne CO2-stigning, og hastigheden af den moderne opvarmning langt fra er usædvanlig

Diamond Age: En ung dames illustrerede lærebog

Den traditionelle skoleform med klasseopdelt undervisning har set sin tid. Det nytter ikke at lappe på den (fjerne 10 klasse mm.). De ny teknologier skal omfavnes, indføres for fuld kraft, fuldstændigt individualisere undervisningen, og skære dramatisk ned på de alt for mange år, der nu bruges på undervisning. Til stor gavn for børn og unge trivsel og dannelse.
Diamond Age: En ung dames illustrerede lærebog

Michael Crichton: Afsløringen

Michael Crichton: Afsløringen
Ihvorvel, der er store biologiske betingede forskelle i kvinder og mænds adfærd, gælder det ikke, når mennesker får magt. Så er nogle eksemplarer af begge køn lige gode om at misbruge deres magt til seksuelle krænkelser og andet snavs.

Endnu en plan for Dansk Akvakultur

Det ideelle ville her være fritomsættelige kvælstofkvoter vægtet efter miljøpåvirkning. Så ville akvakulturen kunne købe alt det kvælstof, den har brug fra andre sektorer, som har en langt mindre værditilvækst pr. tabt kvælstof.
Endnu en plan for Dansk Akvakultur

Sygeplejerskers gruppeegoisme

Sygeplejerskers gruppeegoisme
Logikken er meget klar, omend også ekstremt kynisk: Sygeplejerskernes fagforening arbejder aktivt og målrettet på at holde udbuddet af sygeplejersker lavt og efterspørgslen høj

Den største trussel mod livets fremtid: En verdensregering

Men alt for mange vil gerne være medlemmer af ”det gode selskab” i stedet for at tænke selv, så bevægelsen mod en verdensregering kan blive ustoppelig
Den største trussel mod livets fremtid: En verdensregering

Udvikling af klækkeriteknologi til europæisk ål

Udvikling af klækkeriteknologi til europæisk ål
Ved at skabe en yngelproduktion i recirkulerede systemer på land, vil erhvervet kunne skabe en lønsom virksomhed og et miljømæssigt holdbart alternativ til disse fangster og fiskeri, hvilket kan bidrage positivt til artens overlevelse i naturen samtidig med, at vi kan nyde et stykke med røget ål til påskefrokosten
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet