DM Dyson KI

Velkommen til nyhedsbrevet

Carbon capture, køkken møddinger og en stat som står i vejen

Skaldyr indfanger og lagrer CO2 i deres kalkskaller når de vokser, dette gør de tilmed helt gratis. Man kan ved et besøg på Nationalmuseet se østersskaller fra stenalderen, hvor CCS allerede foregik i stor stil
Carbon capture, køkken møddinger og en stat som står i vejen

Blå biomasse

Blå biomasse
Hvis vi havbrugere kan få vores 40 havbrugszoner i de indre danske farvande og udvikle vores fulde potentiale på 120.000 tons store ørreder, skal vi nok drive udvikling af blå biomasse. Der er ikke meget tang og muslingedyrkning der er lønsomt nu, men det kan blive det, hvis det er havbrugserhvervet driver udviklingen.

Alt for mange degne

Der kommer stadig ny teknologi til, så lad os ikke spise af med denne fatalistiske og uambitiøse holdning til at skabe den sundeste og mest bæredygtige animalske protein i verden !
Alt for mange degne

Ingen nulløsning for Lynetteholmen

Ingen nulløsning for Lynetteholmen
Det var det forhold, at broprojekterne ikke påvirker de naturlige forhold uden for det nationale nærområde, som sikrede, at projekterne opnåede international accept. Hvis man fraviger denne beslutning ved Lynetteholmen og dermed accepterer en, om end lille, effekt på Østersøen, åbnes der for en mulig international konflikt om projektets gennemførelse i henhold til internationale konventioner

Politiske aktivister forklædt som RUC forskere

Den totale ensidighed i en dybt kompliceret og mangeårig konflikt, og den manglende sympati med de civile israleske ofre er usympatisk og ikke fremtrædende universitetsforskere værdigt
Politiske aktivister forklædt som RUC forskere
facebook twitter