Del gerne dette nyhedsbrev med dine venner og bekendte. Og mail til mig, hvis du har noget på hjerte.

Bliver Palle alene i verden...

Rolig nu, det ser dystert ud, men demografiske fremskrivninger på langs sigt er notorisk meget usikre, da små ændringer i forudsætningerne lige nu kan skabe dramatiske ændringer i den fjerne fremtid
Bliver Palle alene i verden...

De borgerlige bør enes om en energipolitik

Der tales meget om borgerlig samling. Er det ikke på tide, at de borgerlige partier samler sig om nogle få fælles principper for energipolitikken?
De borgerlige bør enes om en energipolitik

Hvad koster vejr- og klimaekstremer i Europa

Hvad koster vejr- og klimaekstremer i Europa
Økonomiske tab på grund af vildt vejr steg fra lige under 10 milliarder euro i 1980 til lige over 15 milliarder euro i 2020, men som en andel af BNP, er tabene faldet

Berigtigelse om iltsvindsdata

Jeg glemte at jeg havde fået iltsvinddata, da jeg tog sagen op igen fornylig. Hvilket jeg beklager meget.
Berigtigelse om iltsvindsdata

Videregående uddannelser i Danmark

Videregående uddannelser i Danmark
Her er tallene for antallet af danskere mellem 15 og 65 der er er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse

Nu Boomer produktiviteten

Hvis vi faktisk er i starten af en periode med højere produktivitetsvækst, er det på alle måder gode nyheder - for det betyder, at vi kan få højere reallønsstigninger uden stigende arbejdsløshed og inflation.
Nu Boomer produktiviteten

Iltsvind i de indre danske farvande

Iltsvind i de indre danske farvande
Det overordnede billede er, at iltsvindsarealerne i perioden fra 1989 til nu er faldet lidt. Trenden er dog ikke signifikant
facebook twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet