Den fungerer voldsomt meget bedre end du tror, bestil et af mine foredrag og jeg vil forklare hvorfor.

Den falske forestilling om verdens skæve gang

Alt for mange mennesker tror desværre, at den verden de hører om i medierne med en konstant strøm af “skibskatastrofer, hærværk og pludselig død” har noget som helst med den virkelige verden at gøre.

Dall-e, Jeg har længtes mod Skibskatastrofer og mod Hærværk og pludselig Død.

Derfor bliver menneskene bange og er til fals for billige politikere, der skaffer sig magt ved at skræmme folk.

Det bryder jeg mig ikke om, og derfor har jeg siden 1997 gjort, hvad jeg kunne for at vise menneskene et retvisende billede af hvordan den virkelige verden ser ud.

Hvorfor netop 1997?

Der skete det, at jeg fik et job som Danida rådgiver, for at undervise Ingeniørstuderende i vandmiljø på universitetet: Asian Institute of Technology, 40 km nord for Bangkok.

Det gav mig anledning til at sætte mig ind i de globale udviklings- og miljøudfordringer. Og det var en øjenåbner, som førte mig til Julian Simon, som viste mig, at verden er i god gænge på grund af den vigtigste ressource af alle, nemlig menneskenes idekraft og skaberevner.

Her er et af de meget berømte citater fra Julian:

This is my long-run forecast in brief: The material conditions of life will continue to get better for most people, in most countries, most of the time, indefinitely. Within a century or two, all nations and most of humanity will be at or above today’s Western living standards. I also speculate, however, that many people will continue to think and say that the conditions of life are getting worse.

Og hvad gør man så?

Nu måtte jeg efter bedste evne se at få ændret på den falske diskurs. Og det har jeg så gjort ligesiden, med mine debatindlæg i aviser (dengang det var muligt at komme til orde), med min blog, mine foredrag og ved at stifte foreningen Klimarealisme.

Her er mine foredrag

Vækst uden grænser

Også kaldet mit “hvorfor jorden ikke går under på fredag” foredrag.

Her viser jeg ved hjælp af alment anerkendte observationer fra den virkelige verden, at vi mennesker i gennem de seneste godt 200 år er sluppet ud af den malthusianske fælde og for alle væsentlige indikatorer for velstand: Levetid, rigdom, sundhed, adgang til mad, uddannelse, adgang til energi og ressourcer har fået det ubegribeligt meget bedre.

At der er ingen grund til at tro, at den udvikling ikke vil fortsætte så langt ud i fremtiden vi kan se, og at hverken miljø- eller klimaudfordringer vil udgøre nogen reel trussel for at de kommende 10 mia. mennesker kan leve et liv i materiel overflod.

Dall-e, Ingen grænser for vækst

Og at den eneste reelle trussel mod denne udvikling er grove politikfejl – hvad vi desværre ikke kan udelukke – hvoraf en af værste ville være at sætte væksten i stå. Hvorefter vi med sikkerhed ville blive forsvarsløse over for de virkelige kosmiske trusler mod menneskenes fremtid: Pandemier, asteroider, supervulkanudbrud, jorden som isklump, solen brænder ud.

Klimaforandringer i internationalt perspektiv.

Klimavidenskaben er klar. Klimaændringer udgør ikke et dommedagsproblem, men gør os blot en lille smule mindre rige om 100 år, hvor vi mennesker vil være 5 gange rigere. Det er langt billigere og bedre for det hele at tilpasse sig klimaændringerne ved at bygge diger og indføre airconditioning end ved dyre planøkonomiske tiltag med faste reduktionsmål til bestemte tider og usaglig politiske valg af vindere (sol og vind og biomasse) og tabere (dansk landbrug, atomkraft). Grøn omstilling med disse forkerte midler vil med sikkerhed blive langt dyrere og mere skadeligt for menneskene end klimaændringerne. Det er en enestående dårlig ide at pålægge dansk landbrug en national CO2 afgift.

MidJourney, Frygtens købmænd

Det vil skade både økonomi og klima, da det blot vil medføre at produktionen af mad flyttes til lande med lavere klimastandarder.

Vandmiljøplanerne skader miljøet og naturen
Den danske – og EU’s vandmiljøforvaltning – er en fiasko, da den prøver at løse problemerne ved at importere mad og eksportere jobs og miljøproblemer. Den største fejl- nogen vil sige ulovlighed – ved forvaltningen især i DK er, at der aldrig er gennemført en samfundsmæssig økonomisk analyse af de reelle omkostninger, inklusive offeromkostninger, ved VMP’erne og vandplanerne.

Ideogram, masser af liv i et vandløb omgivet af landbrug

Hvis politikerne havde kendt de virkelige omkostninger, havde vi fået VMP’er, der var kosteffektive og forbedrede miljøet og naturen samtidig med, at lønsomheden i landbruget blev bevaret og udviklet og produktionen forøget i takt med efterspørgslen. Det kan nås endnu, hvis alle gode kræfter står sammen om at tage magten fra miljøbureaukraterne.

Den blå revolution: Mad fra havet
Havbrug, særligt opdræt af laks og ørred, spiller en central rolle i det globale udbud af mad. Med ideelle betingelser i danske farvande, navnlig i Østersøen, står sektoren over for uudnyttet potentiale grundet miljøbekymringer. Havbrug fremhæves som en af de reneste fødevareproduktioner, takket være effektiv foderudnyttelse, der reducerer miljøaftrykket. Økonomisk bidrager industrien betydeligt med jobskabelse og høj indtægt uden behov for produktionsstøtte. Visionen om at udvide og udnytte Østersøens potentiale tegner et fremtidsbillede af havbrug som en bæredygtig og økonomisk levedygtig sektor, der balancerer produktion og miljøhensyn.

MidJourney, Der er plads nok på havet

På vej mod Kunstig Generel Intelligens

Kunstig Generel Intelligens (KGI), også kaldet Artificial Generel Intelligence (AGI) på udenlandsk, er det punkt af udviklingen af kunstig intelligens, hvor der opnås evnen til at forstå, lære, og anvende viden på tværs af et bredt spektrum af opgaver på samme niveau som et menneske.

Min vurdering er, at der nu er en meget høj sandsynlighed – mere end 99 % – for at der bliver udviklet KGI og det nu ikke handler om? men om hvornår?

Efter lanceringen af ChatGPT i november 2022 er der sket en rivende udvkling af redskaberne. Og der sker ugentligt udviklinger af nye muligheder, som kan få selv en erfaren futurist som mig til at falde i dyb forundring.

Vil du høre et af mine foredrag?

Du kan ringe eller maile til mig. Prisen taler vi om, jeg vil minimum gerne have et par flasker rødvin som honorar, og min transportomkostninger betalt. Hvis det er et betalingsarrangement og de øvrige foredragsholdere får honorar forventer jeg det samme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet