Politik/økonomi

Udenlandske turister flokkes til Danmark

Udenlandske turister flokkes til Danmark

Det er samtidig et tegn på madproduktionens sublime succes at vi for en mindre og mindre del af det globale BNP – lige nu ca. 4% – kan producere mere og bedre mad til alle. For dem der mener at mad kan undværes vil jeg bare sige: “Good Luck”

Livet ikke er en tilfældighed

Livet ikke er en tilfældighed

Det er faktisk enormt vigtigt at forstå, at livet ikke er en tilfældighed, at forældrenes succes ikke er resultatet af en tilfældighed, at det at de har fået børn ikke er resultatet af en tilfældighed

by 24. juni 2024 Debatindlæg, Politik/økonomi
Overløb skal reduceres – men ikke for at forhindre eutrofiering og iltsvind

Overløb skal reduceres – men ikke for at forhindre eutrofiering og iltsvind

Det er ikke nødvendigvis en god idé at investere millioner i reduktion af overløb, hvis effekten kun kan måles i promiller. Faktisk får vi mere miljø for pengene ved at prioritere anderledes, viser en gennemgang i Fors.

by 17. juni 2024 Debatindlæg, Politik/økonomi, Vandmiljø
Læg mærke til Javier Milei

Læg mærke til Javier Milei

Generelt gør staten mere skade end gavn, når den blander sig i økonomien

Udvikling af ny teknologi bør ikke være en popularitetskonkurrence

Udvikling af ny teknologi bør ikke være en popularitetskonkurrence

Ny teknologier burde udvikles på et rationalt teknisk/økonomisk grundlag og markedet burde suverænt afgøre om de nye teknologier lever eller dør. Alt for ofte drejer det sig i stedet om gøre teknologien populær så politikerne vil støtte den eller udskamme teknologien så politikerne kan forbyde den

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

AI-revolutionen øger produktiviteten, hvilket hæver den naturlige realrente, mens bagudrettede centralbanker risikerer at overskride efterspørgslen og renten, hvilket forårsager inflation.

DALLE 3, Det smukke land

Der er et yndigt land – eller er der?

Jeg har altid kunnet nyde og beundre den natur, jeg har set, for dens skønhed og mangfoldighed. Jeg har meget svært ved at acceptere det politiske spil, der foregår, og at man har overladt til ‘regneark’ at skabe et forvrænget billede af den virkelighed, som findes i Danmarks sande natur

DALLE 3, Fri os fra politiske aktivister forklædt som professorer

Politiske aktivister forklædt som forskere er en pestilens for den offentlige debat

Jeg er bekymret over, at klimaforskere bliver klimaaktivister, fordi forskere ikke bør have forudindtagede interesser i udfaldet af deres studier. Ligeledes er jeg bekymret over aktivister, der udgiver sig for at være forskere, da dette kan være en vildledende form for instrumentaliseret videnskab.

Anmeldelse: Hvad det vil sige at være borgerlig

Anmeldelse: Hvad det vil sige at være borgerlig

Martin peger helt korrekt på, at vi aldrig nogensinde får øget produktiviteten af de individuelle offentlige ydelser uden at de bliver konkurrenceudsatte

Europa regulerer sig selv i ihjel

Europa regulerer sig selv i ihjel

Lars Fruergaard Jørgensen, topchefen for Novo Nordisk, mener, at Europa risikerer at “regulere sig selv ihjel” og ende som et “museumskontinent”