Lars Christensen

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

AI-revolutionen øger produktiviteten, hvilket hæver den naturlige realrente, mens bagudrettede centralbanker risikerer at overskride efterspørgslen og renten, hvilket forårsager inflation.

Nu Boomer produktiviteten

Nu Boomer produktiviteten

Hvis vi faktisk er i starten af en periode med højere produktivitetsvækst, er det på alle måder gode nyheder – for det betyder, at vi kan få højere reallønsstigninger uden stigende arbejdsløshed og inflation.

Dødens Købmænd, MidJourney prompt: merchants of fear, --ar 3:2 --q 1

Frygtens købmænd huserer overalt

Desværre havde personer som Astrid Iversen meget stor indflydelse under nedlukningerne i både Danmark og andre lande i verden. Ingen lyttede til økonomer eller andre fagfolk, der advarede mod de langsigtede konsekvenser af panik-tiltag som skolelukninger