Økonomen, Lars Christensen, skriver nogle gode blogs. Her er link til den nyeste.

Og her er et resume på dansk:

Artiklen fra Market Monetarist undersøger, hvordan AI-revolutionen og centralbanker, der baserer deres politik på historiske data, kan udløse økonomiske udsving. AI-teknologi øger produktiviteten markant, hvilket hæver den naturlige realrente, som er den rente, der afspejler den reelle vækst i økonomien. Når centralbanker ikke tilpasser deres politikker hurtigt nok til disse ændringer, kan de ende med at overstimulere økonomien. Dette sker, når de sætter renterne for lavt i en periode med stigende produktivitet, hvilket øger efterspørgslen ud over økonomiens kapacitet.

Dette scenario kan føre til inflation, da efterspørgslen overstiger udbuddet. For at bekæmpe den resulterende inflation bliver centralbankerne tvunget til at hæve renterne kraftigt og hurtigt, hvilket kan skabe betydelige økonomiske udsving og potentielt føre til recessioner. Artiklen fremhæver faren ved en sådan bagudrettet politik og argumenterer for, at centralbanker bør anvende en mere fremadskuende tilgang. Dette indebærer, at de justerer deres politikker baseret på forventede fremtidige økonomiske forhold snarere end historiske data.

DALLE 3: Om centralbanker der styrer med bakspejlet

Artiklen foreslår også, at centralbanker bør overveje at skifte deres fokus fra inflationsmål til mål for nominelt BNP. Nominelt BNP-mål tillader centralbankerne at tage højde for både inflations- og vækstændringer, hvilket kan føre til en mere stabil økonomisk politik. Artiklen understreger, at en sådan ændring kan hjælpe med at forhindre de økonomiske udsving, som kan opstå ved fejlagtige rentejusteringer.

Et centralt citat fra artiklen er: “AI-revolutionen øger produktiviteten, hvilket hæver den naturlige realrente, mens bagudrettede centralbanker risikerer at overskride efterspørgslen og renten, hvilket forårsager inflation.

Læs mere her: Market Monetarist.

Lars Christensen er leveringsdygtig i en række glimrende foredrag. Se her Lars Christensen | Youandx

Jeg er også kommet på med Karl Iver Dahl-Madsen | Youandx med nogle af mine foredrag: Hvordan fungerer den virkelige verden? – Dahl-Madsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.