Gæsteskribenter

DALLE 3, Flere mennesker skaber glæde og udvikling

Derfor er underbefolkning et større problem end overbefolkning

Uanset hvordan man vender og drejer den, ender man ved den samme konklusion. Vi løber ikke tør for ressourcer, og flere mennesker på kloden vil være en gevinst, som kommer til at berige os alle.

Professor Stiig Markager misinformerer om dambrug ved Simested å

Professor Stiig Markager misinformerer om dambrug ved Simested å

Et dambrug er en punktkilde med miljøkontrol og kommer aldrig i nærheden af at påvirke natur og miljø, som urenset spildevand gør. Det er misinformation og bidrager ikke til oplysning.

Havets konge er genopstået, takket være EU fiskeripolitik

Havets konge er genopstået, takket være EU fiskeripolitik

EU er faktisk ret gode til at regulere fiskeriet, specielt for arter som trækker gennem flere forskellige landes territorial farvand er det vigtigt med overstatsligt samarbejde. Eksemplet med genopbygning af tunbestanden viser også, at vi godt kan få flere fisk i havet og bedre natur, hvis vi analyserer os frem til problemets kerne og løser det

Nu kan du ønske dig en digital tvilling

Nu kan du ønske dig en digital tvilling

For at sikre at min digitale tvilling har min viden, har teamet uploadet 10 af mine bøger og omkring 150 blogs om teknologi, innovation, iværksætteri og fremtiden

Læg mærke til Javier Milei

Læg mærke til Javier Milei

Generelt gør staten mere skade end gavn, når den blander sig i økonomien

Regenerativt landbrug – hvad er nu det for noget?

Regenerativt landbrug – hvad er nu det for noget?

Økologi er yt og regenerativt landbrug er in. Så kort kan det siges. Dette nye begreb er på alles læber når der tales om landbrug – men hvad er det egentlig for noget?

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

AI-revolutionen øger produktiviteten, hvilket hæver den naturlige realrente, mens bagudrettede centralbanker risikerer at overskride efterspørgslen og renten, hvilket forårsager inflation.

DALLE 3, Det smukke land

Der er et yndigt land – eller er der?

Jeg har altid kunnet nyde og beundre den natur, jeg har set, for dens skønhed og mangfoldighed. Jeg har meget svært ved at acceptere det politiske spil, der foregår, og at man har overladt til ‘regneark’ at skabe et forvrænget billede af den virkelighed, som findes i Danmarks sande natur

Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

De senere års forøgelse af hyppighed og udbredelse af iltsvindet i de indre danske farvande skyldes varmere og mere stille vejr og er ikke knyttet til en forøgelse af kvælstofudledningen fra dansk landbrug.

Vilde påstande i debatten

Endnu et eksempel på at DR misinformerer om klimaet

Men intet berettiger, at Clement tilsyneladende finder usandheder acceptable, når de trækker i klima-alarmistisk retning. Og jeg kan ikke tolke hans tavshed på anden vis.