Rene Christensen

Professor Stiig Markager misinformerer om dambrug ved Simested å

Professor Stiig Markager misinformerer om dambrug ved Simested å

Et dambrug er en punktkilde med miljøkontrol og kommer aldrig i nærheden af at påvirke natur og miljø, som urenset spildevand gør. Det er misinformation og bidrager ikke til oplysning.