Vandmiljø

Nu skal vi høre om Østersøen

Nu skal vi høre om Østersøen

Overordnet styres Østersøens tilstand af de næringsstoffer (kvælstof og fosfor), der tilføres udefra. Men billedet kompliceres af at interne processer: Udveksling af fosfor med sedimentet, kvælstoffiksering fra blågrønalger og denitrifikation, der på grund af den lange opholdstid har stor betydning

by 5. juli 2024 Debatindlæg, Vandmiljø
Overløb skal reduceres – men ikke for at forhindre eutrofiering og iltsvind

Overløb skal reduceres – men ikke for at forhindre eutrofiering og iltsvind

Det er ikke nødvendigvis en god idé at investere millioner i reduktion af overløb, hvis effekten kun kan måles i promiller. Faktisk får vi mere miljø for pengene ved at prioritere anderledes, viser en gennemgang i Fors.

by 17. juni 2024 Debatindlæg, Politik/økonomi, Vandmiljø
Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

De senere års forøgelse af hyppighed og udbredelse af iltsvindet i de indre danske farvande skyldes varmere og mere stille vejr og er ikke knyttet til en forøgelse af kvælstofudledningen fra dansk landbrug.

I am an official snæbel-saver

I am an official snæbel-saver

Det var på min vagt, at det lykkedes at få snæblen til at reproducere sig i fangenskab og dermed starte et vellykket udsætningsprogram for snæblen i Vidåen Sønderjylland

Iltsvind er et naturligt fænomen

Iltsvind er et naturligt fænomen

Iltsvind og iltfri bundmiljøer har altid eksisteret, og til tider har det drejet sig om enormt store områder, hvilket har resulteret i organiskholdige, sorte ler- og skiferformationer af meget stor udbredelse. Disse organiske formationer har under gunstige forhold kunnet danne den olie og gas, som er grundlaget for vort moderne velfærdssamfund.

Berigtigelse om iltsvindsdata

Berigtigelse om iltsvindsdata

Jeg glemte at jeg havde fået iltsvinddata, da jeg tog sagen op igen fornylig. Hvilket jeg beklager meget.

by 14. februar 2024 Lidt af hvert, Vandmiljø
Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk

Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk

Det over-hypede ”økologiske” landbrug frelser jo ikke verden: Det producerer med underskud, både biologisk og økonomisk. ”Ø”-hvede giver nu kun det halve udbytte af normal hvede, og fortsat faldende.

Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er ikke faglig dækning for den uansvarlige påstand om at “der ikke er nogen fisk tilbage i danske farvande”

by 27. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
Havnebad: Foto HOFOR

I Blåt Bælte om iltsvind

Men vi kan godt nå god økologisk tilstand. Det kræver blot at vi tager os tiden til det og bruger de rigtige markedsbaserede reguleringer og snilde teknologier. Hastværk er ligeledes på dette område lastværk

by 21. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
Færre iltsvind i danske farvande

Færre iltsvind i danske farvande

At vi har et stort iltsvind lige nu skyldes ikke – som i overhovedet ikke – udledninger af kvælstof fra dansk landbrug. Men er betinget af et varmt efterår, hvor det ikke har blæst nok til at blande ilt fra overfladen ned til bunden