Vandmiljø

Iltsvind er et naturlig fænomen

Iltsvind er et naturlig fænomen

Iltsvind og iltfri bundmiljøer har altid eksisteret, og til tider har det drejet sig om enormt store områder, hvilket har resulteret i organiskholdige, sorte ler- og skiferformationer af meget stor udbredelse. Disse organiske formationer har under gunstige forhold kunnet danne den olie og gas, som er grundlaget for vort moderne velfærdssamfund.

Berigtigelse om iltsvindsdata

Berigtigelse om iltsvindsdata

Jeg glemte at jeg havde fået iltsvinddata, da jeg tog sagen op igen fornylig. Hvilket jeg beklager meget.

by 14. februar 2024 Lidt af hvert, Vandmiljø
Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk

Den Bager græd Guds jammerlig, Da man ham førte væk

Det over-hypede ”økologiske” landbrug frelser jo ikke verden: Det producerer med underskud, både biologisk og økonomisk. ”Ø”-hvede giver nu kun det halve udbytte af normal hvede, og fortsat faldende.

Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er masser af fisk i havet omkring Danmark

Der er ikke faglig dækning for den uansvarlige påstand om at “der ikke er nogen fisk tilbage i danske farvande”

by 27. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
Havnebad: Foto HOFOR

I Blåt Bælte om iltsvind

Men vi kan godt nå god økologisk tilstand. Det kræver blot at vi tager os tiden til det og bruger de rigtige markedsbaserede reguleringer og snilde teknologier. Hastværk er ligeledes på dette område lastværk

by 21. oktober 2023 Debatindlæg, Vandmiljø
Færre iltsvind i danske farvande

Færre iltsvind i danske farvande

At vi har et stort iltsvind lige nu skyldes ikke – som i overhovedet ikke – udledninger af kvælstof fra dansk landbrug. Men er betinget af et varmt efterår, hvor det ikke har blæst nok til at blande ilt fra overfladen ned til bunden

Muslingedyrkning gavner vandmiljøet

Muslingedyrkning gavner vandmiljøet

Det har længe været kendt at muslingedyrkning er godt for vandmiljøet da dyrkningen fjerner næringsstoffer. Desuden formindsker dyrkningen møngden af klorofyl i dyrkningsområdet og øger dermed vandets klarhed.

AI Billede, MidJourney

På gensyn med DAI

En af de bedste ting, der er kommet ud af vores tid på DAI, er udviklingen af recirkulation, også kendt som RAS. Det har haft en stor betydning for levering af sættefisk til havbrug og har ført til adskillige danske firmaer, der leverer anlæg til dette område. Vi har virkelig været med til at gøre en forskel

Zooplankton kan ikke lide mikroplast, ref(3)

Makroplast udgør større trussel for havdyr end mikroplast ifølge forskningsresultater

Ny forskning viser, at vandlopper er som kræsne børn, der kan opdage mikroplastikpartikler og spytte dem ud

by 27. februar 2023 Jeg anbefaler, Vandmiljø
Om den glade og gode kemi i vort liv

PFAS – Stort ståhej for ingenting

Udmelding til befolkningen: PFAS er ikke en ny kemikalieforurening, dette er en gammel problematik og PFAS i natur og mennesker er i markant fald over de sidste 2 årtier, og PFAS er ikke så farligt som det udråbes til i den almene presse.