Golden oldies

Kampen for atomkraft i Danmark

Kampen for atomkraft i Danmark

Atomkraft er den eneste energikilde, vi kender i dag, der på sigt vil kunne erstatte den velsignede solenergi, som naturen har været så venlig at lagre til os i form af kul, olie og gas

Modeller og observationer, graf: David Middleton

Klimamodeller Revisited

I stedet for at smide de dårlige modeller ud og arbejde videre med de bedste, laver man en middelværdi, hvilket illustrerer, at IPCC ikke er et uafhængigt organ, der kan skelne skidt fra kanel, men at alle sidder med ved bordet, og derfor ikke kan/vil kritisere hinandens arbejde for alvor.

by 10. november 2018 Golden oldies
Virkelighedens komplekse klima

Virkelighedens komplekse klima

Kristeligt Dagblad bragte den 5 jan. en kronik om klimaet med et andet indhold end den sædvanlige jammer. Med tilladelse fra KD bringes nedenfor en udvidet udgave af kronikken, ligesom der her er en link til den trykte udgave. Den udvidede udgave forsøgte vi at få optaget i Politiken, men desværre hører Politiken til gruppen  af medier, der behandler klima ved[Read More…]

Økonomisk vækst er godt for miljøet

Økonomisk vækst er godt for miljøet

I 2010 holdt jeg et foredrag i Peking om Københavns miljøhistorie,  Water Quality Management in Major Cities, og fik bl.a. beskrevet, at miljøet i København nåede sit lavpunkt i 1850’erne, og siden er det gået godt fremad. Så godt, at vi nu trygt kan bade i Københavns havn. Endvidere, at kraftig økonomisk vækst nødvendigvis udøver et tryk på naturen og miljøet,[Read More…]

by 11. februar 2013 Golden oldies
Om en humanistisk vandmiljøpolitik

Om en humanistisk vandmiljøpolitik

I 1996 skrev jeg i det udmærkede tidskrift Vand & Jord en kritik af de generelle målsætninger for vandmiljøet, som lægger sig tæt op af EU’s vandrammedirektiv med begrebet: God Økologisk Kvalitet, og jeg slog til lyd for en menneskecentreret, ja ligefrem humanistisk tilgang til miljø & natur udviklingen. Når nu vandplanerne bør og skal laves om, kunne man denne[Read More…]

by 28. december 2012 Golden oldies
Grundvand og pesticider

Grundvand og pesticider

Hele diskussionen om pesticidernes giftighed er stærkt overdrevet. Det er pesticider, vi taler om, dvs. stoffer der er giftige for andre organismer end mennesker. Det er da rigtigt, at de stoffer, der blev brugt i starten var meget bredspektret toxiske også for mennesker. Men efterhånden udvikles jo stoffer (minimidler) der er mere specifikke for det givne problem, kan gå ned[Read More…]

by 12. september 2011 Golden oldies
København fører krig mod vandet

København fører krig mod vandet

Inde: Økologisk vandforvaltning, Ude: Kloakering og spildevandsrensning Det er dumt at bruge vand af drikkevandskvalitet til at skylle toiletter med. Men vi gør det alligevel af mange gode (og mindre gode) grunde. Jeg har i andre sammenhænge kritiseret vandmiljøplanen for i alt for ringe grad at være fagligt baseret: den lægger vægt på fosforfjernelse i det marine miljø, hvor fosfor[Read More…]

by 8. september 2011 Golden oldies
Fantasiløs fremtidsforskning

Fantasiløs fremtidsforskning

Teorierne om klimaforandringer bygger på fantasiløs fremtidsforskning. Det er problematisk, at hele klimadiskussionen handler om business as usual-scenarier, der dybest set er ubrugelige. Modellerne går nemlig ud fra, at verden bliver ved med at være, som den er. “Det virker som en ret nørdet teknologisk fremskrivning af tingene. Der sker dramatiske ændringer af vores måde af anvende teknologien på. Hvad[Read More…]

by 3. juni 2011 Golden oldies
Danmarks natur og miljø – år 2027

Danmarks natur og miljø – år 2027

I 2007 tillod jeg mig i min klumme i Vand & Jord at skue lidt ud i fremtiden på miljøområdet. Det blev til historien om, hvordan Danmarks natur og miljø kommer til at se ud i år 2027, som er udløbet for det absolut seneste tidspunkt, hvor vandrammedirektivet skal være overholdt i Europa. I talepapiret til natur- & miljøministeren ved[Read More…]

by 30. maj 2011 Golden oldies
Der er plads nok på havet

På havet er der plads

I efteråret 2007 fik jeg optaget to analysekronikker i Politiken om miljøproblemer og fødevareproduktion: Teknologisk er der mange muligheder for at udnytte vand mere effektivt til fødevareproduktion. Men den afgørende faktor er politisk. Der er brug for frihandel med landbrugsvarer, således at fødevareproduktionen kan foregå på det bedst mulige naturgeografiske grundlag, dvs. hvor der er vand nok. … Havet har[Read More…]

by 28. april 2011 Golden oldies