I 1996 skrev jeg i det udmærkede tidskrift Vand & Jord en kritik af de generelle målsætninger for vandmiljøet, som lægger sig tæt op af EU’s vandrammedirektiv med begrebet: God Økologisk Kvalitet, og jeg slog til lyd for en menneskecentreret, ja ligefrem humanistisk tilgang til miljø & natur udviklingen. Når nu vandplanerne bør og skal laves om, kunne man denne gang  interessere sig lidt mere for menneskenes behov.

Den generelle målsætning for marine vandområder

Den er ubrugelig! Hvad skal sættes i stedet?

Redaktionen af Vand & Jord har været så venlige at præmiere dette indlæg med nogle flasker rødvin som et af de tre bedste indlæg i 1996.

Den generelle målsætning for de marine områder, som sætter miljøkvaliteten i forhold til en naturtilstand, har i mange år været udgangspunktet for forvaltningen af disse områders miljøkvalitet. Det er min påstand, at denne målsætning er ubrugelig og bør erstattes med menneskecentrerede brugerkrav.

Den generelle målsætning siger følgende: Plante- og dyreliv skal være upåvirket eller svagt påvirket og der skal være gode hygiejniske forhold…

Resten kan læses her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.