Det har længe været kendt at muslingedyrkning er godt for vandmiljøet, da dyrkningen fjerner næringsstoffer. Desuden formindsker dyrkningen mængden af alger i dyrkningsområdet og øger dermed vandets klarhed.

Forskere fra Århus Universitet mm. har netop publiceret en ny videnskabelig artikel om emnet i Science of the Total Environment med titlen:

Nutrient extraction and ecosystem impact by suspended mussel mitigation cultures at two contrasting sites

Her er det oversatte sammendrag. Undersøgelsen er udført i Horsens Fjord og As Vig, hvor nogen af Danmarks mest moderne havbrug ligger,

Undersøgelsens vigtigste konklusioner

  • Det er usikkert, hvordan muslingefarme påvirker naturens egen måde at håndtere næringsstoffer på.
  • Vi har brugt en avanceret model til at undersøge muslingefarme på to meget forskellige steder.
  • Vandet blev renere i en lukket fjord end i en åben bugt.
  • Muslingefarme kan fjerne en stor mængde kvælstof fra naturen.
  • Dette er vigtigt at tænke på, når vi skal beslutte, hvor vi skal placere muslingefarme, og hvordan vi skal overvåge dem.

Resumé

Muslingefarme bliver mere og mere populære som en måde at fjerne næringsstoffer fra vand, der har for mange næringsstoffer. Når vi høster muslingerne, fjerner vi også de næringsstoffer, de har spist. Men det er ikke helt simpelt, fordi muslingefarme påvirker mange forskellige ting i naturen. Vi har undersøgt, hvordan vi kan bruge muslingefarme til at gøre vandet renere i to forskellige steder: en lukket fjord og en åben bugt. Vi brugte en avanceret model, der tager højde for mange forskellige ting i naturen, og vi tjekkede, at modellen passede med det, vi har målt i naturen. Vi lavede nogle forsøg med modellen, hvor vi prøvede at se, hvad der ville ske, hvis vi havde flere muslingefarme i fjorden og/eller bugten. Resultaterne viste, at muslingefarme kan fjerne en stor mængde kvælstof fra naturen, selv når vi tager højde for, at de påvirker mange forskellige ting i naturen. Muslingefarme i fjorden var bedst til at fjerne næringsstoffer og gøre vandet renere, fordi de er tættere på de steder, hvor næringsstofferne kommer fra, og fordi fjorden er mere lukket. Det er vigtigt at tænke på, når vi skal beslutte, hvor vi skal placere muslingefarme, og hvordan vi skal overvåge dem.

Grafisk præsentation af undersøgelsens resultater

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.