Gæsteindlæg af Rasmus Toft-Pedersen, Fysiker, DTU

Det er en god idé at forsøge at få flere elbiler på vejene, lige så meget på grund af luftforureningen som på grund af klimaet. Det virker alligevel lidt som overbudspolitik at ville forbyde salg af benzin- og dieselbiler i 2030. Der er kun 12 år til.

Hjemmeoplader til Tesla, foto: Clever.dk

De danske biler kører ca 50 mia kilometer om året, og en elbil kan cirka køre 5 kilometer på en kWh i blandet kørsel. Det giver groft estimeret et årligt forbrug på 10 TWh, eller rundt regnet 30 % af vores nuværende samlede elektricitetsforbrug – til både industri og husholdninger. Det er ret meget elektricitet lige at skulle få brug for om 12 år, især hvis det skal være grøn energi. Det behøver selvfølgelig ikke være grøn energi. Danmarks fossile værker står gennemsnitligt ubrugte hen i 50-70 % af tiden (!), så dem kan man jo bare bruge. Men hvad er pointen med det?

De danske kulkraftværker er meget effektive, op mod 50 % af kullets energi bliver omdannet til elektricitet. Da en elbil er cirka 85 % effektiv, har elbiler groft sagt en virkningsgrad på 40 % når de brænder kul af. Det er bedre end de fleste biler, men ikke så meget bedre. Benzin- og dieselbiler er blevet ret effektive. Kul udleder tilmed mere CO2 end benzin, så man er faktisk nogenlunde lige vidt, hvis man ser på udledningerne.

Det behøver selvfølgelig ikke være grøn energi. Danmarks fossile værker står gennemsnitligt ubrugte hen i 50-70 % af tiden (!), så dem kan man jo bare bruge. Men hvad er pointen med det?

I Danmark får vi 35-40 % af vores elektricitet fra vind, resten kommer fra kul, gas, og biomasse. Den andel er afhængig af, hvornår vi lader bilerne op, og den bliver betragteligt mindre hvis de danske fossile værker skal dække de 30 % ekstra forsyningsbehov. Med elektricitet fra gasafbrænding er elbilen klart mere miljøvenlig end benzinbiler, men vi bruger ikke meget gas i DK til elproduktion. Vi ville skulle omlægge infrastrukturen i betragtelig grad hvis vi årligt skulle få 10 TWh elektricitet fra gas – om kun 12-20 år, alt afhængig af hvornår man regner med at bilparken overvejende er elektrisk. Er det planen?

En elbil indeholder jo også ret meget energi, cirka 50-80 kWh. De fleste husholdninger kan ikke trække meget mere end 10 kW og de fleste der bor i lejlighed har kun mindre elinstallationer, som ikke leverer meget mere end 4 kW. Det tager så mellem 5 og 20 timer at lade en elbil op med de installationer – og det uanset hvor hurtigt batteriet i princippet kan lades op. Skal det gå hurtigere, skal der nye elinstallationer til, på arbejdspladser, på vejene, på tankstationer og i boligforeninger.

Til sidst er elbiler jo dyrere, hvilket i øvrigt afspejler, at de er mere ressourcetunge at producere. Registreringsafgiften er 20 % af den for benzinbiler og den fulde afgift skal indfases om kun 4 år. Hvis ikke elbiler falder kraftigt i pris inden da, bliver vores biler noget dyrere end i dag. Regeringen kan selvfølgelig fjerne registreringsafgiften (20 mia) på elbiler og/eller elafgiften (12 mia), men hvor skal de 12-32 mia i tabte skatteindtægter så komme fra?

Elbiler er fremtiden, men de skal være billigere og elektriciteten skal være 100 % ren, hvis det skal give mening, både økonomisk og miljømæssigt, at satse på en hurtig udfasning. Måske man skulle fokusere på det først.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.