Gæsteindlæg af Claus Larsen-Jensen, sendt som Pressemeddelelse

Miljøminister Lea Wermelin og regeringen er på helt gal vej med forbud mod nye havbrug og udvidelse af eksisterende havbrug, siger Claus Larsen-Jensen, Tidl. MF (S) og MEP.

Beslutningen er taget på et ekstremt tyndt faktuelt grundlag og ud fra forudindtagne holdninger, og uden dialog med erhvervet og forskerne, der sidder inde med massiv viden om akvakultur, siger Claus Larsen-Jensen.

At beslutningen begejstrer Danmarks Naturfredningsforening m. fl. overrasker da ikke, men det er et brud med den linje som Socialdemokratiet i mange år lagde for at få en bæredygtig akvakulturproduktion til vands og til lands. Senest også i den forrige S-regerings tid. Hermed bliver beslutningen også historieløs, siger Claus Larsen-Jensen.

Hovedparten af verdens fisk og skaldyr er i dag opdræt, og andelen vokser stærkt på grund af verdens befolkningstilvækst, da der ikke er fisk og skaldyr nok i havene. FN’s Fødevareorganisation FAO opfordrer til en sådan produktion. Hovedparten af de fisk og skaldyr vi spiser i Europa stammer fra lande udenfor Europa, hvor kontrol med bæredygtigheden i produktionen er langt mindre end f.eks. i Danmark. Derfor er der god mening i, at vi fremmer en sådan produktion i Europa, siger Claus Larsen-Jensen.

Danmark er et af de lande med størst viden om vandmiljø og hermed også de bedste forudsætninger for at udvikle en bæredygtig akvakultur, både til havs og på land. Fiskeopdræt sviner langt mindre pr. kg. føde end megen anden fødevareproduktion, og er til gengæld sundere føde. Danmark har i stedet valgt en lunken tilgang til området, hvor det er druknet i vandmiljøplaner, som har skygget for de perspektiver, der er i at udvikle en produktion, som økonomisk og miljømæssigt kan sikre den ønskede bæredygtighed. Hermed kan Danmark ikke udvikle det som erhverv, udvikle forskning, skabe arbejdspladser og vækst, men overlader det til andre lande uden hensyn til miljøet at udvikle en sådan produktion. Det er himmelråbende tåbeligt, siger Claus Larsen-Jensen.

Under Poul Nyrup Rasmussen regeringen fik vi igangsat et udredningsarbejde om perspektiverne i dansk akvakultur. Daværende Miljøminister Svend Auken og Fødevareminister Ritt Bjerregaard var ind over, og tidligere minister Karl Hjortnæs var formand for et udvalg. I udvalgets rapport anbefalede de fiskeopdræt og akvakultur. Siden har der været en evig ideologisk kamp med embedsmænd i Miljøstyrelsen, som systematisk på tværs af skiftende regeringer har saboteret dette, siger Claus Larsen-Jensen.

Siden er der dog udpeget et større antal steder langs Danmarks kyster velegnet til havbrugsproduktion. Bornholm er et af de steder, som er bedst egnet til en havbrugsproduktion bl.a. på grund af vandgennemstrømningen. Der blev udpeget 5 steder. Kun som følge af massivt politisk pres lykkedes det at få et opdrætsforsøg i gang ved Nexø, som gik ret godt. Men sabotagen mod at få en egentlig tilladelse er fortsat. Og nu med en minister fra Bornholm, der forbyder havbrug, er det skudt i sænk.

Beslutningen er efter min mening dybt skadelig for Bornholm. Øen er hårdt ramt af stor nedgang i fiskeriet, og sæler, hvis regulering også har været saboteret.  En havbrugs- og akvakulturproduktion kunne for fiskeriet og alle følgeerhvervene på Bornholm betyde udviklingen af et nyt erhverv med hundredvis af nye arbejdspladser ikke mindst til ikke-faglærte, men også til andre, give stor indtjening og eksport, etablering af produktion, opgradering af det eksisterende lakseklækkeri i Nexø, udvikling af nye fodermetoder, produktion af net og andet til erhvervet, etablering af fiskeslagteri osv.. Det ville passe godt ind i det samlede billede af Bornholm som en fødevare- og gourmet ø. Med lakseklækkeriet og DTU i Nexø er der alle muligheder for, at der kunne etableres et Danmarks Udviklings-, Test- og Forskningscenter for Akvakultur, hvor alle metoder, produktionsformer osv. kunne udvikles. Hermed ville Danmark som land kunne udvikle unik viden og erfaring, som ville være en stor fordel for Bornholm og resten af Danmark, fremfor et hovedløst forbud. Danmark kunne her være et foregangsland, også miljømæssigt, siger Claus Larsen-Jensen.

Udviklingen på området kunne netop give udkantsområder i Danmark nye udviklingsperspektiver, job og økonomisk vækst. Danmark, som kunne bidrage positivt på området, må nu i stedet se at en produktion under langt mindre bæredygtige produktionsformer vil voksne andre steder i Østersøen og udenfor Europa, og som vi så kan importere. Jeg har svært ved at se fornuften og logikken i det, slutter Claus Larsen-Jensen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.