Jeg har skrevet denn åbne e-mail til Anders Bjarklev, rektor for DTU

Kære Anders Bjarklev

Jeg har længe været ked af, at du & DTU lefler for bestemte grønne politiske, alarmistiske holdninger om klimaet. Selv om jeg ved, at der på DTU sidder en masse kloge mennesker, som er uenige med den fremherskende diskurs og ved at klima kun spiller en beskeden  (også ifølge IPCC) rolle for menneskenes velstand og velfærd. Og at det er komplet urealistisk at forestille sig en hurtig grøn omstilling ned mod CO2 neutralitet med vind og sol som de vigtigste energikilder.

Hvad der slog hovedet på sømmet denne gang var,  at jeg forleden modtog denne pressemeddelelse fra DTU https://dit-lyngby.dk/kan-teknologien-sikre-vores-baeredygtige-fremtid/, som jeg ellers normalt med glæde deler på Dit Lyngby.

PM’en er en ukritisk lobhudling af DTU’s arbejde med politisk korrekte teknologier og indledes med denne klimafagligt ukorrekte og misvisende bemærkning:

Denne sommer har givet os mange eksempler på klimaforandringernes konsekvenser med uhørte varmegrader i det nordlige USA og Canada, skovbrande i Sydeuropa, oversvømmelser i Tyskland og skybrud i Danmark. En ny rapport fra FN har derudover fastslået, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Det er misvisende ikke at nævne, at der sædvanligvis finder usædvanlige vejrbegiveheder sted et eller andet sted i verden næsten hvert år. Ligesom man undgår at bemærke, at der ikke i IPCC’s  rapporter kan findes belæg for at klimaændringerne indtil nu har  haft væsentlig betydning for forekomsten af ekstreme vejrhændelser (bortset fra hedebølger ) Endvidere er oplysningen ikke sat i perspektiv, da  der heller ikke redegøres for at ekstreme vejrhændelser har lille betydning for den globale økonomi – ca. 2 promille og faldende – og ligeledes for at den globale dødelighed på grund af disse hændelser kun er 200.000 pr. dekade og faldende.

Klimaændringernes påvirkning af ekstremvejr

Det er rigtigt, at det nye IPCC rapport påstår, at nutidens klimaændringer er 100% menneskeskabt, men det er ikke det samme som, at IPCC har fastslået, at det forholder sig sådan. Der er rygende uenighed om dette blandt forskere på området. F.eks. findes der flere seniorforskere på DTU som mener noget andet. Som for eksempel Jens Olaf Pepke Pedersen der i Weekendavisen forleden tørt konstaterer:

Dermed afviser panelet helt, at naturlige variationer har haft nogen betydning de sidste 170 år, som dermed ikke kun har været helt usædvanlig i klimahistorien, fordi mennesket har påvirket klimaet, men også derved, at der i hele perioden ikke har været større naturlige klimaændringer.

Du er jo helt opmærksom på, at Folketinget forleden vedtog at du og de andre rektorer skal sørge for at universiteternes forskning og formidling foregår retvisende og redeligt. Så derfor synes jeg du skal holde øje med, at DTU ikke overdriver de negative virkninger af klimaændringer, ligesom man heller ikke skal underdrive omkostningerne og problemerne ved at foretage en dramatisk og hastig omstilling til nye energikilder, hvis man ovenikøbet ikke engang vil tage atomkraft med i ligningen.

Må jeg konkret foreslå at du hjælper på DTU’s renomme på dette område ved at arrangere en Blåt hold/ Rødt hold klimakonference efter Koonins oplæg, hvor du inviterer både klimarealistiske forskere og ”konsensus”forskere, så vi kan få en bred og nuanceret diskussion af klima- og energi, i stedet for den sædvanlig ensidige  klimapropaganda.

Med venlig hilsen

Karl Iver Dahl-Madsen

29638342

www.dahl-madsen.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.