Københavns universitet har undersøgt, hvor godt folk kan lide laks fra forskelligt ophav. Undersøgelsen viser, at folk foretrækker laks opdrættet i havbrug, som nummer to kommer laks opdrættet efter økologiske principper i havbrug og som nummer tre kommre vildtfangede laks med en bred margin.

I blindtesten vandt konventionel og økologisk opdrættet laks stort over vildlaks, der scorede markant lavere end de to øvrige produkter. Yderligere var der en tendens til at konventionelt opdræt var mere vellidt end økologisk opdræt.

Havbrug, foto: KIDM

Helt det samme vil givetvis gælde for store ørreder opdrættet i danske havbrug.

Så når du nyder en velsmagende laks eller ørred kan du desuden glæde dig over at opdræt af fisk i havbrug har en af de absolut laveste aftryk på omgivelserne i forhold til andre animalske produktioner.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.