Radio 24Syv er et af de få retfærdige medier som ikke er til fals for stakåndet grøn aktivisme.

Jeg blev inviteret af Blå Bælte til – med mine mere end 50 års erfaring i hvordan havet omkring Danmark har det – at sætte tingeen plads. Her er link til interviewet. (ca. 16 minutter inde)

Mine hovedsynspunkt er, at de senere års iltsvind er et vejrfænomen og ikke et udtryk for en stigende eutrofiering, da næringsstoftilførslen til og indholdet i de danske farvande er faldet ligesom algevæksten.

Envidere er det en kendsgerning at vand- og havmiljø har det meget bedre end sit rygte og i det mindste er langt bedre end for 50 år siden, hvor jeg var ung. Dengang blev man syg af at bade i “Pløresund”. Nu kan man bade i Københavns Havn. Dengang var åerne forurenede af urenset spildevand. Nu springer ørrederne glade op af Odense å i midten af Odense. Dengang kunne man se spildevandsfanen fra Lynetten helt op til Helsingør. Nu er spildevandet renset biologisk og kemisk.

Havnebad: Foto HOFOR

Vi har i Europa et meget højt ambitionsniveau for overfladevand, som skal være i god økologisk tilstand = tæt på den tilstand dengang der kun var stenaldermennesker i Europa.

Mindre kunne gøre det. Men vi kan godt nå det. Det kræver blot, at vi tager os tiden til det og bruger de rigtige markedsbaserede reguleringer og snilde teknologier. Hastværk er ligeledes på dette område lastværk

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.