Danmarks har nu udgivet sin regnskabsstatistik for akvakultur 2022

Det samlede driftsresultat for opdræt af fisk og skaldyr i danske akvakulturanlæg blev på 171 mio. kr. i 2022. Det er 45 mio. kr. eller 36 pct. mere end i 2021. Resultatet er det bedste siden 2018. Havbrug stod for 77 pct. af det samlede driftsresultat i 2022. Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation bidrog med 7 pct., og anlæg med ingen eller lav recirkulation bidrog med 7 pct.

Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Øget driftsresultat for havbrug

Det samlede driftsresultat for havbrug blev på 131 mio. kr. i 2022, hvilket er 34 pct. mere end i 2021 og giver en overskudsgrad på 21,1 pct. Resultatet er det bedste siden 2018. Bruttoudbyttet steg med 37 pct. svarende til 164 mio. kr. Driftsomkostningerne steg med 132 mio. kr. svarende til 38 pct. Stigningen i driftsomkostningerne kom primært fra køb af yngel og sættefisk (fisk til udsætning), som steg med 81 mio. kr. til 183 mio. kr.

AI billede om fremtidens havbrug

Positivt driftsresultat for anlæg med middelhøj eller høj recirkulation

Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation fik et samlet driftsresultat på 12 mio. kr. i 2022 mod -2 mio. kr. i 2021. Det er første gang siden 2018, at denne gruppe opnår et positivt driftsresultat. Bruttoudbyttet steg med 19 mio. kr. til 572 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 4 mio. kr. til 548 mio. kr. Det skyldtes især en nedgang i køb af yngel og sættefisk på 33 mio. kr. til 43 mio. kr. Faldet i driftsomkostningerne blev dog ikke så stort, fordi bl.a. omkostningerne til energi trak i den modsatte retning, da de steg fra 37 mio. kr. til 58 mio. kr.

Nedgang i driftsresultatet for anlæg med ingen eller lav recirkulation

For anlæg med ingen eller lav recirkulation blev det samlede driftsresultat på 13 mio. kr. i 2022 mod 15 mio. kr. i 2021. Bruttoudbyttet steg med 5 mio. kr. til 417 mio. kr. Driftsomkostningerne steg med 6 mio. kr. til 398 mio. kr. Blandt driftsomkostningerne steg køb af foder mest – med 25 mio. kr. til 125 mio. kr. I modsætning til dette faldt omkostningerne til køb af yngel og sættefisk med 60 mio. kr. til 70 mio. kr.

Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Færre anlæg

Der var i alt 181 anlæg i 2022 fordelt med 18 havbrug, 131 landbaserede anlæg og 32 skaldyrbrug. Det var 14 landbaserede anlæg færre end i 2021, men 1 havbrug og 5 skaldyrbrug flere. Der var ca. 460 beskæftigede omregnet til fuldtid på anlæggene i 2022 mod ca. 500 i 2021 se www.statistikbanken.dk/ERHV1 med et beregnet tillæg af ejernes indsats omregnet til fuldtid fra regnskabsstatistikken for akvakultur.

Regnskabsresultater for akvakultur

 Anlæg med ingen eller lav recirkulationAnlæg med middelhøj eller høj recirkulationHavbrug
 202120222021202220212022
 antal
Anlæg1008945421718
 ton
Produktion144431346322208185501226413592
 mio. kr.
Bruttoudbytte412417553572446610
Driftsomkostninger392398551548347479
Finansieringsomkostninger5641210
Driftsresultat1513-21298131
– Nedre halvdel-14-10-40-241120
– Øvre halvdel2923383787111
Driftsresultat efter ejeraflønning-2-3-12396129
Nøgletalpct.
Overskudsgrad0,60,6-1,52,721,821,1
Afkastningsgrad0,60,5-1,01,822,923,3
Soliditetsgrad21,226,329,230,182,680,3

Anm.1: Ud over de viste anlægstyper var der i 2022 også 32 skaldyrbrug beliggende til havs.
Anm. 2: Løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. februar 2024 – Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder indhentet fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og fra Miljøstyrelsen.

Statistik­dokumentation

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.