Højde er en god indikator for menneskenes overordnede trivsel.

I denne rubrik forklarer ChatGPT om den danske historiske udvikling:

Historien om ændringerne i danskernes gennemsnitshøjde er et fascinerende eksempel på, hvordan ernæring, sundhed og socioøkonomiske forhold har spillet en rolle i fysisk udvikling over tid. Her er en oversigt over, hvordan gennemsnitshøjden i Danmark har ændret sig gennem historien:

Fortidens Danmark

Historiske data tyder på, at vikingerne (ca. 800-1050 e.Kr.), som også omfattede danskere, var relativt høje sammenlignet med andre europæere på samme tid. Estimater peger på, at mændene kunne være omkring 172 til 175 cm høje. Denne højde reflekterer sandsynligvis en god ernæring baseret på en kombination af landbrug og rigelig adgang til fisk og kød.

Middelalderen

I middelalderen oplevede Danmark ligesom resten af Europa perioder med krig og sygdom, som kunne have påvirket den gennemsnitlige kropshøjde negativt. Generelt var ernæringsstandarden dog stadig relativt høj sammenlignet med mange andre dele af Europa.

Industrialiseringen

Under industrialiseringen i 1800-tallet oplevede Danmark en markant forbedring i levnedsvilkår, især i anden halvdel af århundredet. Trods den indledende nedgang i højde, som sås i mange industrialiserede lande på grund af urban overbefolkning og dårlig sanitet, begyndte danskernes gennemsnitshøjde at stige igen mod slutningen af 1800-tallet, takket være bedre offentlig sundhed og ernæring.

1900-tallet og frem

I løbet af det 20. århundrede oplevede Danmark signifikante forbedringer i ernæring og sundhedsvæsen, hvilket førte til en markant stigning i den gennemsnitlige højde. Fra midten af 1900-tallet og frem er danskernes gennemsnitshøjde steget stabilt, og Danmark er i dag kendt for at have nogle af verdens højeste indbyggere. Mænds gennemsnitshøjde kan nu ligge på omkring 180 cm eller højere.

Nutidens Danmark

Nutidens Danmark fortsætter med at se høje gennemsnitshøjder, understøttet af høj levestandard, god adgang til sundhedsydelser og ernæringsrig mad. Der er også en stærk bevidsthed om sund livsstil, hvilket yderligere bidrager til generel sundhed og fysisk udvikling.

Udviklingen i danske mænds højde

Det er ikke helt ligetil af finde tal for udviklingen af højden af danskere. Her har jeg samlet, hvad jeg kunne finde om mænds højde (målt på sessioner især) fra disse kilder:

  1. Fra Tubingen Universitet via OWiD: Clio Infra | Reconstructing Global Inequality (clio-infra.eu)
  2. Fra Statistisk Årbog 2017: GetPubFile.aspx (dst.dk)
  3. Fra Ugen i Tal: Ugens tal, uge 35 2022 (sdu.dk)

Her er figuren:

Danske mænd højde fra flere kilder

Det er tydeligt, at tallene fra Tubingen er (ca. 4%) højere end tallene fra de danske kilder. Jeg vælger at normere i forhold til de danske kilder ved at trække 4 % fra Tubingen og får så denne figur:

Udvikling i danske mænds højde

Det ser ud som om at udviklingen er stagneret på lige godt 180 cm. Hvis der sker vigtige ændringer skal jeg nok bringe det.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.