Post Tagged with: "Østersøen"

Havbrug ved Bornholm

Havbrug ved Bornholm

Havbrug ved Bornholm er en enestående god ide, da Østersøen er det hav i verden, der bedst egnet til opdræt af store laksefisk, først og fremmest på grund den ideelle (iso-osmotiske) saltholdighed. Bornholm kan blive Østersøens havbrugscentrum, og være med til at bryde med EU’s forfejlede miljøpolitik, hvor man importerer fisk og eksporterer jobs, økonomisk vækst og miljøudfordringer.  

by 25. marts 2014 Debatindlæg
Østersøen – et kulturhav

Østersøen – et kulturhav

Min seneste leder i akvakulturnyt handler om at Østersøen er til for menneskenes skyld og ikke for naturens. “Det er tiden at gøre op med ideen om, at Østersøen primært skal være et naturreservat. Østersøen er først og fremmest et hav, der i al historisk tid har været med til at fremme menneskenes kulturelle aktiviteter i form af landbrugs- og[Read More…]

by 22. marts 2013 Debatindlæg