Kom så på banen! Med dette synspunkt i tidsskriftet Vand & Jord fra begyndelsen af 90’erne, opfordrede jeg fagfolk til at åbne munden. Siden har jeg fuldt min egen opfordring så godt jeg kunne. Husk at det vitterlige nonsens kan kun vinde, hvis de der ved bedre, tier stille.

Grundvand & Pesticider

Grundlaget for den officielle holdning til pesticider i Danmark og i EU, at dem vil vi ikke have i grundvandet. Det er jo en holdning baseret på følelser og ikke på fornuft, og den følelsesbaserede del af deltagerne vil helst have, at der er et indhold på nul! Nu er nullet i videnskabelig forstand umuligt at opnå, med mindre man helt undlader at bruge det stof, der ikke må være der.

Det var man godt klar over i EU, da man drøftede pesticider og derfor besluttede man i sin visdom, at ingen pesticider i drikkevandet måtte fortolkes som, at man ikke kunne konstatere, om der var nogen dvs. at grænseværdierne blev sat lig med detektionsgrænsen for de analysemetoder, der var gældende på beslutningstidspunktet (for ca. 10 år siden?).

Det er naturligvis en irrationel måde at fastlægge grænseværdier på, fordi detektionsgrænser ændrer sig. Nu kan man måle værdier 10-100 gange lavere end dem, man kunne dengang. Og fordi en tilfældig detektionsgrænse ikke har noget at gøre med den levnedsmiddelhygiejniske grænseværdi, som fastlægges efter videnskabelige kriterier. Denne (irrationelle) fremgangsmåde har resulteret i, at de anvendte grænseværdier for drikkevand er ca. en faktor 1000 under det niveau, der ville blive fastsat ud fra en levnedsmiddelhygiejnisk vurdering.

Konsekvensen af dette er, at der ikke er nogen som helst sundhedsmæssige problemer forbundet med at drikke vand, der overholder disse grænseværdier. Den mængde pesticider vi indtager kommer i overvejende grad fra restmængder i levnedsmidler som sådan, og dette indhold er reguleret af levnedsmiddel-lovgivningen, hvilket iøvrigt ikke synes at give nogen problemer. I denne forbindelse løber man jo ind i en generel diskussion om kemikalier og sundhed. Den vil jeg ikke tage her, blot nævne at der ikke, som alarmisterne konstant råber op om, er noget belæg for at antage, at kemikalier påvirker vores sundhed væsentligt, men at den overdødelighed, der konstateres i den vestlige verden skyldes vores livsstil, idet vi typisk æder, drikker og ryger os ihjel.

Læs resten af indlægget i Vand og Ord.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.