Hatten af for Morten Beiter for en glimrende artikel om den grænseoverskridende bonde. Artiklen illustrerer godt de problemer, som dansk fødevareproduktion har med at konkurrere, i et land med en ukvalificeret miljøforvaltning, og mod andre lande, som uden blusel støtter deres egne produktioner.

Tyskerne har valgt at give en fornuftstridig høj pris for biogas. En pris, der ikke står i en rimelig relation til de CO2 omkostninger, der spares.

Reelt er der tale om et indirekte statstilskud til de tyske svinebønder. Den gode Frau Merkel, som ellers er så optaget af, at vi andre europæiske lande skal bringe vores økonomi i orden og spæge vort kød, føler sig ikke for god til at holde urentable tyske svineproducenter i live.

Der er for tiden overkapacitet på det europæiske marked for svineproduktion. Den ordentlige løsning på det er, at udbuddet reduceres ved, at ulønsomme producenter går konkurs. Ikke ved, at de holdes i live med et ”smart” biogastilskud. Kan det virkelig være rigtigt, at EU, som er sat i verden for at sikre fair konkurrencevilkår i det indre marked, kan tillade en sådan fremgangsmåde?

Dansk fødevareproduktion kan sagtens konkurrere i fri konkurrence på det globale marked. Det kræver, at politikerne insisterer på en miljøforvaltning, som belønner god indsats for miljøet, i stedet for det nuværende detailreguleringssystem, hvor miljøbureaukrater tror sig i stand til at diktere, hvordan en fødevareproducent skal indrette og drive sin produktion.

Og naturligvis skal vi have ens og fair konkurrence vilkår, helst ved at enhver form for statsstøtte til fødevareproduktionen fjernes i alle lande, jo før jo bedre.

(Dette læserbrev blev bragt i Weekendavisen 25. februar 2011)

Tilmeld dig nyhedsbrevet

2 Comments

 1. Martin Vestergaard says:

  Om en biogasKWh skal afregnes med 1,01 el. 1,15 el 1,65 kan diskuteres længe, men sommetider viser det dumme sig at være smart.

  I Tyskland er der på rekordtid etableret 6000 gårdbiogasanlæg, som får den producerede strøm aflønnet på en måde, så det er en god forretning for dem. Det medfører nogle interessante spinoff effekter. Pludselig er der 6000 landmænd som står med en masse “gratis” varme, som de ikke har nogen afsætning på. Nogle (endnu få) stykker af disse landmænd er gået i gang med produktion af højværdi varmtvandsfiskeopdræt i fuld recirkulering. De har allerede fundet sammen om fælles indkøb og afsætning og er godt i gang. Et andet tiltag er anvendelse af varmen i væksthusgartnerier.

  Initiativet med massiv støtte til decentral biogasproduktion kan vise sig at være igangsætter til nye innovative produktioner i landbruget i en skala man dårligt kan forestille sig.
  Ved tillige at målrette støttekronerne decentralt på mange aktører skabes der et incitament blandt tusindvis af folk til innovative tillægsprojekter.

  Så kære politikere; hold op med at spille fedtspil. Spørg branchen om hvad afregningsprisen skal være for at det løber rundt og giv dem så 5-10 øre ekstra pr KWh.

  • @Martin
   Du har naturligvis ret i, at den “kreative” støtte har haft nogle gavnlige effekter, for dem der får støtten. Det er jo ikke så mærkeligt.
   Problemet er, at resten af samfundet: skatteyderne og de virksomheder, der indirekte blive udvalgt som tabere, lider skade.
   Støtte- eller “pick the winners” strategier gør mere skade end gavn, da politikere altid vil være dårligere til at vælge vinderområder end frie virksomheder i et frit marked.
   Det var ikke Stauning, der fandt på LEGO.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.