Gæsteindlæg af Allan Holm Nielsen, fra tænketanken Growz

Allan Holm Nielsen, foto: 180grader

Den nye gødningsbekendtgørelse er netop kommet i sin endelige form. Skønt en række høringssvar forsøgte at komme den ufaglige og uvidenskabelige tilgang til forskellige problemer til livs, er de ignoreret, og en række problemer der skader både miljø, klima og økonomi består:

  • økologer undtages fortsat for forsuring af gylle, så de får altså med myndighedernes velsignelse lov til at udlede mere kvælstof til miljøet.
  • brugen af svovlsyre til forsuring reguleres nu ikke på baggrund af pH, som er det fagligt korrekte, men ud fra en fast mængde der kræves tilsat – uanset om det faktiske behov kan være markant mindre (eller større!)
  • samtidig gør reglerne nu, at biogas-gylle (afgasset gylle) pålægges en markant mer-udgift til forsuring (ca 2 kr pr kg N omregnet).
  • man har stadig negativ regulering af brugen af svovlsur ammoniak, skønt dette restprodukt er en perfekt cirkulær næringsstof-anvenselse, og ikke giver problemer med fordampning bare man har fokus på pH.
  • man har stadig negativ regulering af brugen af urea, som vil betyde øget anvendelse af unødvendig ureasehæmmer-kemi, og øget brug af nitrater, der øger lattergas udledningen (=klimabelastningen) og udvaskningen (= miljøbelastningen).

På en række områder skader bekendtgørelsen altså direkte klima og miljø samt cirkulær økonomi. Det er simpelthen en ommer.

Læs hele den nye bekendtgørelse her:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.