Gæsteindlæg af Johan Wedel Nielsen

Forfatteren, marin biolog og akvakulturist Johan Nielsen med en skøn Østersølaks, som naturligvis også er en udsætningsfisk, hvilken man kan se på den manglende fedtfinne. Finneklip på danske ørredudsætninger ville hjælpe med avlsprogrammet for udsætningsfisk og ville vise hvor stor betydning vores branche har for lystfiskeriet.

Lystfiskeri er en dejlig hobby, som jeg også selv dyrker. Dog er fornøjelsen størst hvis man med passende mellemrum også oplever at fange noget.

Fiskeri efter havørred er den største gren af dansk lystfiskeri og under covid-19 ferien er kysterne blevet overbefolket med nye glade lystfiskere, som har meldt deres ankomst på kysterne. Alle disse lystfiskere kan takke dansk akvakultur for deres fiskeri.

Den gængse overbevisning er, at det er lystfiskerne selv, som via deres flotte arbejde med genskabe de danske vandløb, skaber grundlaget for fiskeriet.

Den brutale virkelighed er dog, det at langt de fleste vandløb pt. er uegnede til ørredyngel, og derudover er for små til at producere tilstrækkeligt med fisk til det tæt befolkede Danmark.

Eksempelvis udsættes der i Isefjorden, ifølge seneste udsætningsplan, 100.600 stk ørred årligt i Isefjorden.

Til sammenligning estimerer vandløbsbiolog Peter W Henriksen at der udvandrer 5.900 ørred årligt fra Tuse å som er den suverænt største og mest produktive af de åer som munder ud til Isefjorden.

Den blå firkant på kortet viser hvor det går godt, denne del af Tuse å fungerer altså som den skal. Resten knapt så godt. Alle andre åer (runde pletter) til Isefjorden er meget små og uanset om de rent faktisk har god økologisk tilstand, så producerer de meget få fisk.

I runde tal oprinder 19 ud af 20 ørred i Isefjorden altså fra Jyske Dambrug, og hurra for dem, ellers blev det sgu lidt kedeligt at fiske.

Men man burde finneklippe alle de smolt der blev sat ud, både for at kunne holde styr på avlsprogrammet således at man hele tiden bruger vildfisk til at producere udsætningsfisk. Der er jo overvejende stor sandsynlighed for at de moderfisk man fanger stammer fra udsætning.

Men det ville også hjælpe med at vise akvakulturens store rolle for danske lystfiskere.

Det ville naturligvis være synd og skam hvis Danmarks Sportsfisker forbund får held med at afvikle den danske akvakultur sektor, for så var der ingen fisk at fange for os lystfiskere langs kysten.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.