Den kendte og anerkendte amerikanske økonom, professor Arthur Laffer, er rystet over Biden-regeringens økonomiske politik.  – Omfordeling er gift for økonomisk vækst, som igen er det eneste, som kan gøre de fattige rigere, siger han

Gæsteindlæg af Kaj Mieritz, kajmiz@gmail.com

“Laffer-kurven” er kendt af de fleste, som interesserer sig bare en smule for økonomi.   Den viser, at der findes at punkt, hvor større skattetryk ikke betyder større indtægter, men faktisk giver staten mindre indtægter.   Dr. Arthur Laffer er en af fædrene til begrebet udbudsøkonomi som er fremherskende i lande med stor økonomisk vækst.  Professoren var cheføkonom i USAs budgetministerium i 1970’erne og blev økonomisk rådgiver for præsident Ronald Reagan, da han trådte til i 1981.

I dag er han som 81-årig på pension, men hans analyser af den økonomiske politik er lige så skarpe som altid. Den amerikanske tv-station NTD har interviewet Arthur Laffer om den økonomiske politik,  præsident Joe Biden fører.

-Det reelle problem er, at Biden-regringens udgifter er totalt ude af kontrol. Den kæmpe udpumpning af midler i økonomien begyndte under Trump, men er steget under Biden. Og det, vi taler om, er en kæmpe overførsel af penge fra en gruppe i befolkningen til en anden.   Man tager penge fra nogen og giver dem til nogle andre, som ikke har tjent dem, altså arbejdet for dem, siger han.

Dermed sætter man en ond cirkel i gang. Når man tager fra dem, der har lidt større indkomst og giver til dem, der har lidt mindre, så formindsker man begge parters incitament til at arbejde og producere.

Når man laver indkomstoverførsler, formindsker man ganske enkelt nationens samlede indkomst, siger Arthur Laffer. Og jo mere, man overfører, desto støre bliver det samlede fald i indkomsterne. For hvorfor skulle man arbejde, når der ikke er nogen som helst fordel ved at arbejde? Og det gælder især for folk med kedeligt arbejde og lave indkomster.

-Så derfor vil de stimulans-pakker, som Biden-regeringen har sendt i omløb, gøre enorm skade på USAs økonomi i det lange løb. Når man beskatter arbejder og belønner folk, der ikke arbejder, skal man ikke blive overrasket over, at der er en masse mennesker, der IKKE arbejder.

Professor Laffer har ingen tro på, at politikere kan træffe rigtige politiks-økonomiske beslutninger. Politiske processer er drevet af folk, som skal genvælges, så derfor opnår man aldrig økonomisk optimale beslutninger. Og problemet er, at forkerte beslutninger ikke har noget form for konsekveser for den enkelte politiker.

Derfor mener Arthur Laffer, at man burde inføre resultat-løn for politikere. Systemet kunne være som følger:

Hvis økonomienvokser med 3% – så beholder politikerne den løn, de har.

Hvis økonomien vokser med 4% så forbobles deres løn

Hvis den vokser med 5% så tredobles lønnen

Men hvis økonomien kun vokser med 2% så får politikerne slet ingen løn og

hvis den kun vokser med 1%, så skal politikerne indbetale det beløb, som svarer til deres løn ved 3%’s vækst.

Som Laffer understreger: Incitamenter virker.

Det enkle middel til at gøre alle i samfundet rigere, er økonomisk vækst. Og Laffer citerer Præsedent John F. Kennedy (1961-63) for at sige klart, hvad det handler om: “Den bedste form for velfærd er et godt betalt job.  Og når tidevandet kommer ind, løfter det alle både”.

Og Arthur Laffer slutter: Når man forsøger at hjælpe en gruppe på bekostning af en anden, hjælper man ingen. En vækstøkonomi hjælper både de fattige og de rige. Alle.

Lyt til interviewet her:

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.