Den stakåndede retorik om at verden står i brand på grund af menneskenes syndige brug af lagret solenergi i form af kul, olie og gas er – som det meste af den medieskabte klimaalarmisme – ikke baseret på observationer fra den virkelige verden.

I denne artikel: On the prevalence of forest fires in Spain (Bag betalingsmur) viser forfatterne at forekomsten af skovbrande i Spanien ikke er steget i perioden siden 1960 selv om  skovarealset er steget med ca. 50 % . Se figuren her:

I denne artikel kommer man frem til samme resultat: Fire activity and burned forest lands decreased during the last three decades in Spain.

I figuren ses udviklingen i de afbrændte areal og brændte antal træer:

Jeg har fået informationen fra Roger Pielke Jr.s glimrende blog, hvor han bl.a. skriver:

These trends are certainly interesting, and perhaps even counter-intuitive, but they are not the most fascinating aspect of the analysis. The reason that Boccard posits for the decrease in area burned in Spain? Democracy

Udviklingen viser, at selv om brandrisikoen er øget ved at klimaet er blevet lidt varmere og lidt tørrere i Spanien, overskygges det af folkestyrets krav om god skovforvaltning med plantning af mere skov og bedre skovbrabdsforebyggelse/bekæmpelse, se denne figur fra Fire activity and burned forest lands….

At bekæmpe skovbrande ved at stoppe med at bruge billig energi i form af kul, olie og gas er en enestående dyr og dårlig ide.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.