Det er ikke noget nyt i, at Sportsfiskerne vildleder offentligheden – bl.a. for at aflede opmærksomheden fra deres egen fortrædeligheder med dyremishandling mm. Som min første og meget gode chef, Palle Schjødtz, i sin tid sagde til Sportsfiskernes meget aktive direktør, Børge Christensen: 

Som gammel malermester bør du vide, at man ikke kan blive hvid af at male andre mennesker sorte.

Sportsfiskerne i Jyllands-Posten og Formand Esben Bjerre

I en artikel i Jyllands-Posten sammenligner formanden for sportsfiskerne fiskeopdræt med særligt miljøfarlig industri, som RGS i Skælskør, og Nordic Waste i Randers. Dette indlæg har vakt opmærksomhed hos Dansk Akvakultur Producentorganisation (DAPO), og vi har valgt at reagere.

DAPO finder det interessant, at Sportsfiskerforbundet kontinuerligt fremsætter urigtige påstande om fiskeopdræt. Derfor har brancheforeningen nu indsendt et debatindlæg til Jyllands-Posten for at rette op på de usaglige påstande om fiskeopdræt.

Vi opfordrer alle interesserede til at læse vores indlæg, hvor vi præciserer og nuancerer billedet af fiskeopdrættets påvirkning og betydning for miljøet.

Om at fremstå hvid ved at male andre sorte, AI billede af CharGPT4

Sportsfiskerforbundet ønsker at vildlede offentligheden

6. februar kunne man i Jyllands Posten læse et debatindlæg fra formanden for Dansk Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, hvori han beskriver havbrug som risikovirksomheder på linje med Nordic Waste. En sammenligning der ikke alene er fuldstændig usaglig og ude af proportioner, men også faktuel forkert.

Der findes i Danmark omkring 150 virksomheder der af miljøstyrelsen betegnes som risikovirksomheder. Disse virksomheder defineres som risikovirksomheder fordi de opbevarer en vis mængde af særligt farlige stoffer, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet for havbrugsvirksomheder.

Torben Kaas fortsætter gennem indlægget med at fremsætte faktuelt forkerte påstande. Under påskud af at henvise til Miljø- og Fødevareministeriets rapport om ”Status og gennemgang af havbrugsområdet”, påstår Kaas bl.a., at den såkaldte ”kulegravning” klokkeklart skulle konkludere, at kommunernes tilsyn og kontrol med havbrugsvirksomhederne var mangelfuldt.

Miljøstyrelsen konkluderede ikke, at der var mangelfuldt tilsyn eller kontrol fra kommunernes side. I stedet konkluderede Miljøministeriet, at det måtte antages, at en samlet tilsynsmyndighed ville kunne tilrettelægge arbejdet mere effektivt end de mange decentrale myndigheder, ligesom det for en central myndighed ville være nemmere at fastholde viden på området. Jeg læste rapporten første gang som medlem af Folketinget og jeg husker tydeligt debatten.

Hvad Kaas også undlader at nævne i sit indlæg er, at konklusionen i Miljø- og Fødevareministeriets rapport faktisk er, at myndighederne ikke fandt tegn på, at de undersøgte havbrug overskred deres miljøtilladelser.

De danske havbrugsvirksomheder bidrager hver dag med at producere fødevarer, der både er klima- og miljøeffektive. Det er derfor ærgerligt at Torben Kaas forsøger at mistænkeliggøre et helt erhverv på denne måde, uden noget fagligt belæg. Det er dog ikke særligt overraskende eller nyt at Sportsfiskerforbundet og organisationens formand på denne måde vildleder offentligheden med falske påstande om fiskeopdræt.

Jeg håber at vi i fremtiden kan debattere og samarbejde ud fra fakta.

Mvh.

René Christensen

Direktør i Dansk Akvakultur Producentorganisation

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.