Enhver, der bruger lidt tid på at sætte sig ind i klimaspørgsmål – f.eks. på klimarealisme.dk – kan hurtigt finde ud af følgende:

  1. Klimaændringer udgør ikke et ”dommedagsproblem”, men et relativt begrænset og beskedent økonomisk problem
  2. Det er en rigtig dårlig ide at bruge flere penge på at forebygge klimaændringer end hvad klimaændringer netto vil koste
  3. En grøn omstilling baseret på vind (og sol) og frie fantasier om energiøer og PTX har ingen gang på jorden, og vil komme til at koste så meget, at ingen kan/vil betale.

Det ved de velinformerede dele af dansk erhvervsliv udmærket, men tier helt stille med det. Lad mig prøve at forklare det med basis i en opdeling af erhvervslivet i tre grupper:

  1. Det grønt-industrielle kompleks. Som synes det hele er herligt og puster til ilden med alarmismen og lover ”guld og grønne skove”. Så de kan få flyttet så mange penge som muligt fra kassedamens lommer over til Vestasdirektørerne og -aktionærerne. Og som ved, at det er nemmere og billigere at lobbye sig til skatteydermidler end at udvikle produkter, som forbrugeren vil købe af egen drift og for egne penge.
  2. Virksomheder, som bruger meget lidt energi og er helt ligeglade med kulstofskatter, men bare flyder med strømmen
  3. Virksomheder, som bruger meget energi mm., men som tier stille for ikke at blive upopulære, og som håber på at det hele driver over eller at statstilskuddet bliver stort nok til at de kan overleve i DK

Især den tredje gruppe burde jo råbe sandheden ud over tagene, ikke kun for deres egen skyld, men også for at beskytte de stakkels forbrugere af deres varer, som med den forfejlede grønnes omstilling vil få både ringere og dyrere produkter.

Nå, miraklernes tid er ikke forbi. En vigtig repræsentant for en af de truede sektorer, Peter Tuborgh, Arla tager i denne Podcast fra Landbrugsavisen bladet fra munden og siger fra.

Som det hedder i rubrikken:

Peder Tuborgh: Logik for perlehøns, at dansk enegang på klimaområdet vil ødelægge den grønne omstilling

Administrerende direktør for Arla Peder Tuborgh advarer nu i sjældent skarpe vendinger imod dansk enegang på klimaområdet. I LandbrugsAvisens interview-podcast “Topmødet” argumenterer han, at indfører vi i Danmark ensidige CO2-afgifter på landbrugets biologiske processer i modsætning til de andre europæiske lande, vil det modvirke den grønne omstilling. – Og det er faktisk logik for perlehøns, for det vil trække penge ud af erhvervet, og dermed vil der være færre midler til den grønne omstilling, siger han i podcasten. Her forholder han sig også til generelle klimadebat: – Lad os nu få noget realisme tilbage i den debat, for den er vanvittigt kompliceret, siger han.

Desværre går Tuborgh ikke helt ind til benet, i det han stadig snakker klimalarmismen delvis efter munden. Men han gør helt rigtigt opmærksom på, at det er komplet uambitiøst at løse problemet ved at nedsætte forbruget af noget som helst i stedet for at bruge teknologi til at reducere aftrykket fra vores aktiviteter.

Og tilføjer, at da Danmark ligger i top med ressourceeffektivitet i vores produktion, skal vi ikke producere mindre mælk og kød i DK, men tværtimod (meget) mere, hvis vi skal være ”foregangsland”.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.