Vi ser lige nu for fuld udblæsning konsekvenserne af at erstatte billige, stabile og sikre energikilder som kul, olie, gas og atomkraft med dyre, ustabile og usikre kilder, som sol og vind.

Det viser sig med galopperende prisstigninger på energi og en stærkt forøget risiko for strømudfald og energimangel i det hele taget.

De fleste politikere er i fuld fornægtelsesmodus, og tilskriver situationen alle andre faktorer (Putin, Corona mm.) end deres egne komplet uinformerede beslutninger om den såkaldte “grønne omstilling”

Nogen af dem er endog så tossede, at selv om de er ved at grave sig ned i et meget dybt hul, så graver de bare dybere ved at foreslå mere af det, som har bragt os ud i den ulykkelige situation, nemlig flere vindmøller.

En god løsning i morgen

Heldigvis har vi nøgterne og rationelle klimarealister en god plan, der kan løse problemerne i Danmark relativt hurtigt, både på kort og langt sigt.

Lige her-og-nu

  1. Start alle kulkraftværker op for fuld fart igen
  2. Stop med at brænde skov af, og sælg de overskydende træpiller til folk med pillefyr
  3. Stop affaldssortering og brænd affaldet
  4. Drop ethvert direkte og indirekte tilskud til energiproduktion og transport (så er det slut med at spilde penge på sol og vind og elbiler)
  5. Fjern alle afgifter på energi
  6. Tillad private og firmaer at fyre med olie (en lagervare)

Fremover:

  1. Ombyg alle de gasfyrede fjernvarmeværker til kul
  2. Start udforskning efter og udnyttelse af olie og gas i Nordsøen for fuld kraft
  3. Tillad fracking
  4. Start forberedelser af atomkraft

Det burde være selvfølgeligt at forstå, at energi bliver dyr, hvis man begrænser udbuddet. Og at løsningen er at skaffe meget mere billig, stabil og sikker energi i form af lagret solenergi  =  kul, olie og gas, som der er til rådighed i hundreder af år endnu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.