Mads Lundby Hansen har bragt dette glimrende opslag på sin FB-side. Også udgivet på Berlingske (bag betalingsmur)

Den nye millionærskat: CEPOS har regnet på regeringens millionærskat ud fra FMs regnemetoder.

Misundelsens grønne ansigt, MidJourney prompt: Envy, a deadly sin

Min vurdering er at den reelt kan medføre provenuTAB og et sikkert velstandsdræn:

  1. Ca. 8.700 højproduktive danskere forventes umiddelbart at blive ramt af top-topskatten. Det viser vores beregninger på Danmarks Statistiks personregistre. Bruger man Finansministeriets normale regneregler vurderes top-topskatten at give et provenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,6 mia. kr. Det er et meget lille provenu. Og jeg tvivler på at det bliver realiseret. Faktisk risikerer man at stå med et provenutab. Finansministeriets regneregler indregner kun effekt af ændret arbejdsudbud af højere skat. Der imidlertid en række muligheder for, at højtlønnede personer med indkomst over 2,5 mio. kr. kan undgå top-topskatten. Hvis man arbejder i sin egen virksomhed kan man i stedet for løn få udbetalt aktieudbytte, som vil være lempeligere beskattet. Top-topskatten indebærer en marginalskat på 60,5 pct., mens aktieudbytte beskattes med samlet 55 pct. Herudover kan pensionsindbetalingerne forøges og man kan sprede en bonus over 2 år for at undgå at man krydser skattegrænsen på 2,5 mio. kr.
  2. Herudover kan selvstændige sige nej til kunder som følge af marginalskatten på over 60 pct. Og topchefer får større tilskyndelse til at arbejde i udlandet frem for i Danmark. Og det bliver sværere at tiltrække dygtige udenlandske topchefer til danske virksomheder. Professor Henrik Kleven , Princeton University, har i et videnskabeligt studie fundet, at fodboldspilleres mobilitet over landegrænser påvirkes meget af skatten. Personer med indkomster over 2½ mio. kr. kan til en vis grad sammenlignes med fodboldspillere ift. mobilitet. De har muligheden for at arbejde i mange lande og i beslutningen om arbejdsland betyder skatteniveauet noget
  3. De økonomiske vismænd fandt i 2011 at Thornings millionærskat medførte et tab for statskassen på ½ mia.kr. Vismændene vurderede dengang at højproduktive reagerede meget kraftigere på højere skat end Finansministeriet gør i idag
  4. Det er skadelig symbolpolitik at indføre en top-topskat i Danmark for indkomster over 2½ mio. kr. Top-topskatten sender et trist signal om, at hvis du er succesfuld og skaber stor værdi, så skal du straffes med en marginalskat på 60 pct. Det indebærer skatte-tænkning og at høj-produktiv arbejdskraft vælger Danmark fra. Top-topskatten er et brud på den tendens der har været i skattereformerne under Schlüter, Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning, hvor man enten har reduceret den øverste marginalskat eller holdt den konstant. I 1986 udgjorde den øverste marginalskat 72 pct. og den er gradvist blevet sænket til 56 pct. Nu skal den altså op igen til over 60 pct.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.