I kloge mennesker, der følger min blog, ved at jeg er fan af Bryan Caplan og hans bog: The Case against Education. Og at løsningen på at optimere uddannelsesniveauet i et samfund er fuldstændigt at fjerne planøkonomien, afskaffe staten og kommunernes muligheder for at levere undervisning og at lade brugere betale for mængden og kvaliteteten af ydelsen. Derved vil uddannelsernes pris falde og kvalitteten stige så meget og så hurtigt, at det vil blive muligt for alle i et meget rigt land som Danmark at skaffe sig lige netop den uddannelse, der passer til deres ønsker og behov.

CEPOS har i en af sine fortrinlige analyser igen vist, hvor dysfunktionelt, det danske uddannelsessystem er. Her er link til pressemeddelelse og resumeet af undersøgelsen er gengivet fuldt ud her:

Analysne sammenligner universitets-uddannedes lønindkomst med medianlønnen for personer med en kort videregående uddannelse og personer med en faglig uddannelse. Lønnen måles 5 år efter endt studie.

  • I gennemsnit har universitetsuddannede (LVU’ere) en betydelig højere løn end personer med kortere uddannelser. De tjener ca. 180.000 kr. mere end personer med en kort videregående uddannelse (KVU) og knap 230.000 mere end faglærte.
  • Der er store forskelle i den gennemsnitlige løn for LVU’ere på tværs af uddannelsesområder. I top ligger det sundhedsvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det tekniske område, som alle har gennemsnitlige lønninger på 600-700.000 kr. I bunden ligger humaniora og de kunstneriske uddannelser med gennemsnit på 440.000 kr. og ca. 370.000 kr.
  • 56 pct. af kandidaterne med en kunstnerisk universitetsuddannelse og 41 pct. af humanisterne med 5 års anciennitet har en lønindkomst under medianen for KVU’ere med samme anciennitet.
  • 48 pct. af kandidaterne med en kunstnerisk universitetsuddannelse og 35 pct. af humanisterne med 5 års anciennitet har en lønindkomst under medianen for faglærte med samme anciennitet.
  • I midten ligger kandidater fra det pædagogiske område, naturvidenskab og jordbrugsområdet, hvor ca. 25 pct. af kandidaterne med 5 års anciennitet har en lønindkomst, som er mindre end medianen for KVU’ere.
  • Antallet af studerende på de studier, hvor mange kandidater får en relativ lav løn, kan reduceres ved at omlægge SU til lån eller indføre brugerbetaling på universiteterne. På det administrative plan kan man lade bevillingen til antal studiepladser på de enkelte studier afhænge af de lønninger, de færdige kandidater opnår. Endelig kan man fra centralt hold reducere antallet af studiepladser og/eller antal studieår på udvalgte studier.


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.