Det er dejligt at se at energirealistiske betragtninger er på vej in i (nogle). Senest her i Berlingske, hvor vores agtede medlem af Klimarealismes rådgiver panel, Lars Tvede, har skrevet debatoplæg. (bag betalingsmur). Læs også hans nyeste bog:

Her er ChatGPT’s korte sammendrag:

Artiklen argumenterer for, at sol og vind aldrig vil kunne dække vores energiforsyning og påpeger, at der er behov for andre energikilder. For det første er der behov for at oplagre strøm for at kompensere for udsving i vindmængde, forbrugsmønstre over døgnet og årstidsvariationer, hvilket kræver prohibitivt store batterier. For det andet kræver produktionen af solpaneler og vindmøller store mængder materialer, herunder metaller fra minedrift. Endelig påpeges det, at selvom der er investeret massivt i sol og vind, udgør de stadig kun cirka 4 procent af den globale energiforsyning. For at erstatte blot forøgelsen af anvendelsen fossilt brændstof med sol og vind skulle mængden af vindmøller og solpaneler syvdobles på ti år og fortsætte med massiv udrulning i tilsvarende hastighed. Danmark er et eksempel på dette, hvor selv en stærk udbygning af vindmøller og solpaneler, kun er nået op på  1/10 af energiforsyningen, og en fortsat udbygning ville kræve enorme investeringer, ressourcer og industrialisering af landskaber og havarealer. Ikke ligefrem noge “grøn” politik. Derfor har vi brug for elefanten i rummet – atomkraft.

Blot forøgelsen af anvendelsen – tilføjet senere efter Lars Tvede har påpget fejlen 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Comments are closed.