Det går den rigtige vej med vandmiljøet. Næringsstoftilførslerne til de danske farvande og deres næringsindhold falder. Algevæksten aftager og sigtdybden stiger.

Fra NOVANA 2021, https://dce2.au.dk/pub/SR529.pdf

Hyppighed og udbredelse af iltsvind aftager ligeledes.

At vi har et stort iltsvind lige nu skyldes ikke – som i overhovedet ikke – udledninger af kvælstof fra dansk landbrug. Men er betinget af et varmt efterår, hvor det ikke har blæst nok til at blande ilt fra overfladen ned til bunden. I det hele taget er vejr/klima ligeså vigtige for forekomst af iltsvind som alle andre faktorer tilsammen. Og selv om det ville lykkes for åndelige pygmæer at mobbe dansk produktion af mad ud til andre lande ville der stadige forekomme hyppige og udbredte iltsvind i de åbne indre danske farvande. Jeg vil i et kommende blogindlæg diskutere disse komplekse forhold nærmere.

Men vil i dag gerne dele Allan Holm Nielsens glimrende Facebook opslag.

Hvor han viser det som alle burde vide: At udbredelsen af iltsvind er faldet med 30 % i forhold til perioden 1989-2009

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.