Sagde manden, der forsøgte at skrabe hårene af en gris. Det samme kan man roligt sige om COP28.

Breugel den ældre

Her er link til Søren Hansens glimrende opslag om emnet på klimarealisme.

Og her er en forkortet gengivelse af forfatterens og klimarealismes vurdering:

COP28-mødet i Dubai, fra forfatterens klimarealistiske perspektiv, endte som en positiv udvikling, da det ikke resulterede i stringente, kostbare forpligtelser. Forfatteren, der betragter klimaændringer som et begrænset og ikke-akut problem, finder det beroligende, at mødet undlod at vedtage dyre og potentielt skadelige løsninger.

Den kritiske holdning tager udgangspunkt i, at det endelige dokument hovedsageligt indeholdt gentagelser fra tidligere møder og manglende konkrete foranstaltninger. Dette ses som en fordel, idet forfatteren er enige med den klimaøkonomiske videnskab, som klart viser, at forceret reduktion af drivhusgasser har mere skadelige konsekvenser end selve klimaændringerne. Forfatteren fremhæver den nuværende udvikling, som ikke følger de mere alarmerende prognoser, og ser dette som bevis for en mere nuanceret virkelighed omkring klimaændringer.

Forfatteren udtrykker også tilfredshed med, at COP28’s dokument ikke indeholder stærke forpligtelser til reduktion af drivhusgasser, hvilket ses som en sejr for en mere pragmatisk tilgang til klimapolitik. Der er en tydelig kritik af, hvad der opfattes som en overdreven fokus på at knytte klimaforandringer til ekstremvejr, som forfatteren anser for at være ubegrundet ifølge IPCC’s rapporter.

Et særligt punkt af tilfredshed er manglen på konkrete forpligtelser i afsnittet om “tab og skader”, som ifølge forfatteren ville have pålagt unødvendige økonomiske byrder på de industrialiserede lande uden reelle fordele.

Generelt ser forfatteren COP28 som en bekræftelse på, at verden ikke er på vej mod de mere drastiske foranstaltninger i klimapolitikken, som han anser for at være overreaktioner. Dette synspunkt er i tråd med en klimarealistisk holdning, der prioriterer økonomisk stabilitet og pragmatiske løsninger over hastige og omkostningstunge klimatiltag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.