Kontrast har bragt en oversat version af denne Lomborg artikel: Vi bombarderes med vejrporno

Jeg har efter aftale med Kontrast suppleret md disse opklarende betragtninger om klimaet og BNP.

Lomborgs fortrinlige artikel er fyldt med store tal, som det kan være svært at forholde sig til. Derfor er det en god ide at sætte tallene i perspektiv ved at sammenligne med bruttonationalproduktet (BNP), som måler værdien af alle varer og tjenester, et land producerer årligt. Globalt BNP er summen af BNP for alle verdens lande og viser den samlede økonomiske aktivitet på globalt plan.

Det globale BNP i 2023 var ifølge Verdensbanken  ca. 105 billioner dollars (en billion er 1.000 milliarder, på engelsk hedder 1.000 milliarder en trillion, hvad der ikke gør forvirringen mindre).

DALLE 3, om klimaet og det globale BNP

Omkostningerne ved klimaændringer vs. omkostningerne ved grøn omstilling

Der er som Lomborg nævner nettonegative konsekvenser af klimaændringer, summen af det hele er med betydelig usikkerhed opgjort af IPCC og de fleste klimaøkonomer til at vi i år 2100 kun vil være 434 % rigere mod i stedet for 450% rigere. Believe it or not, the world is getting better. We just don’t hear about it | The Herald (heraldscotland.com)

Det er langt fra en katastrofe eller dommedag, hvilket nok kommer bag på en del. Men det kommer bag på flere, at omkostningen ved den forcerede ”grønne omstilling” mange gange overgår omkostningerne ved klimaændringerne. Lomborg har i denne artikel: Welfare in the 21st century: Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change, and the cost of climate policies – ScienceDirect opgjort omkostningerne til Paris aftalen til ca. 1-2.000 milliarder dollars om året i 2030 (1-2 % af de globale BNP) og at den vil forhindre klimaskader for et langt mindre beløb således at investeringen kun vil give 11 Cent tilbage for hver Dollar investeret.

Den seneste ædruelige opgørelse af omkostningen ved at opnå netto-nul i 2050 er gjort af Vaclav Smil, som viser, at det vil koste de rige lande op til 20% af deres BNP. Halvvejs mellem Kyoto og 2050: “Netto nul” er meget usandsynligt. – Klimarealisme.dk

Det siger sig selv, at hvis disse tal er rigtige, vil det være langt billigere og bedre for verden at tilpasse sig klimaændringerne frem for at forsøge at imødegå (mitigate) dem.

Men hvad med Danmark?

Det danske BNP var i 2023 ca. 400 milliarder dollars = 0,4 % af verdens GPD. Da vi kun udgør ¾ promille af verdens befolkning er danskere således ca. 5 gange rigere end gennemsnittet.

Der findes, forunderligt nok, ingen samlet opgørelse af hvilke nettoomkostninger klimaændringer vil medføre for Danmark isoleret set.

Min vurdering er, at det kun er stormfloder/oversvømmelser, der vil have en nettonegativ betydning for den danske økonomi. I denne rapport fra DORS: M23_Disk_Kapitel_II.pdf (dors.dk) er disse omkostninger opgjort til mellem 0,2 og 0,5 procent af det danske BNP om 100 år.

Det skal sættes op mod at omkostningen ved at opnå nettonul i DK i 2050 som i følge dette CEPOS notat: 2015-02-notat_hvad-vil-koste-at-blive-fossilfri_feb2015.pdf (cepos.dk) vil udgøre 100 milliarder om året lig med rundt 5 % af det danske BNP (i 2015).

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.