Debatindlæg

Havbrug og vindmøller

Havbrug og vindmøller

De indre danske farvande fylder ca. 25.000 km2. Alligevel er der kamp om pladsen. Det er derfor en god ide at undersøge mulighederne for at bruge de begrænsede arealer til flere formål. Dansk Akvakultur deltager i et EU projekt: Mermaid, hvor man netop undersøger mulighederne for at kombinere havbrug af fisk, muslinger og tang med havvindmøller. DONG er med i[Read More…]

by 5. oktober 2012 Debatindlæg
Om at sige til og fra

Om at sige til og fra

Den danske biologiske produktion af mad og pelse er udsat for en jammerlig dårlig miljøforvaltning. Det viser sig ved, at vores totale andel af verdensmarkedseksporten næsten er halveret siden 1990, og i vores lille del af fødevaresektoren er produktionen stagneret siden 1990. I samme periode er den globale akvakulturproduktion steget med 8 % om året. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 10. september 2012 Debatindlæg
Masser af muslinger

Masser af muslinger

Natur- og landbrugskommissionen er kommet godt i gang med at tænke nye tanker. Bl.a. andet peger man på nye virkemidler til forbedring af vandmiljøet som stenrev, tang- og muslingedyrkning. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 7. august 2012 Debatindlæg
Hvor kommer foderet fra?

Hvor kommer foderet fra?

Lige nu er det tungt at være fiskeproducent i Danmark. Det er svært at opnå gode priser for fiskene bl.a. på grund af ubillig konkurrence fra Tyrkiet. Samtidig stiger råvarepriserne på foder. Det er en ringe trøst, at sådanne forløb ses jævnligt inden for alle fødevarebrancher og at der er over tid opnås ligevægt mellem produktionsomkostninger og salgspriser. Se min[Read More…]

by 6. juli 2012 Debatindlæg
Vestas og skifergas

Vestas og skifergas

Et læserbrev til Politiken, som ikke blev optaget. Politiken er blinde og døve for enhver kritik af klimahysteriet, og den grønne bølge. Ditlev Engel, Vestas direktør, udtaler i Politiken, at der ikke var nogen, der forudså skifergassens betydning. Det er ikke korrekt. Den første skifergas blev fundet i Fredonia i USA i 1821, og i 1998 blev den ”fracking” teknologi[Read More…]

by 20. juni 2012 Debatindlæg
Prisen skal ned

Prisen skal ned

Der er gode grunde til, at vi indfører ny teknologi i vores erhverv. Vi får bygget nye anlæg: modeldambrug, FREA etc. som producerer mere for mindre: mht. arbejdskraft, vand og tab til miljøet. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 6. juni 2012 Debatindlæg
Do as they say…

Do as they say…

…is a difficult exercise for many. Not at least for EU. Recently returned from yet another nice European conference on aquaculture in Salzburg, including Ministers and the Commissioner, I note EU’s beautiful rhetoric, while aquaculture production stagnates or even decreases in the EU area. This has been the case for the last 20-30 years. See my comment og Ms. Damanakis[Read More…]

by 14. maj 2012 Debatindlæg
At gøre som man siger..

At gøre som man siger..

.. er en svær øvelse for mange. Ikke mindst for EU. Netop hjemkommet fra endnu en fin EU konference om akvakulturen med deltagelse af ministre og kommissæren må jeg konstatere, at EU holder fine skåltaler, medens akvakulturen stagnerer eller ligefrem går tilbage i EU området. Sådan har det været i de seneste 20-30 år. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 14. maj 2012 Debatindlæg
At pumpe eller ej

At pumpe eller ej

En af de meget fine ting ved klassiske dambrug (og ved havbrug) er, at vedvarende energi forsyner fiskene med rent vand og ilt og fjerner og omsætter affaldsstofferne. Det er derfor helt tosset, at den ny dambrugsbekendtgørelse stiller krav om, at vand skal pumpes ind i dambrugene. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 2. maj 2012 Debatindlæg
Hastværk & lastværk

Hastværk & lastværk

Dansk Akvakultur, har samme med den øvrige fødevareproduktion i Danmark været misreguleret i mange år, hvilke har været til stor skade både for miljøet og produktionen. Det er derfor godt, at akvakulturudvalgets anbefalinger, endelig efter knap to år, har fået sat skred i udformningen af et nyt regelsæt for erhvervet. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 16. marts 2012 Debatindlæg