Andre blogindlæg

1,3 millioner tons

1,3 millioner tons

På det nylige FEAP møde i Bruxelles, hvor jeg deltog i gruppen for store laksefisk, oplyste nordmændene, at produktionen af laks og ørreder i 2012 forventes at blive 1,3 millioner tons, hvilket med dagens relativt lave priser svarer til ca. 30 mia. NOK og i et godt år helt op til 50 mia. NOK. Det er selv efter norske forhold[Read More…]

by 8. november 2012 Debatindlæg
Den blå revolution: Mad fra havet

Den blå revolution: Mad fra havet

Menneskene lever ifølge the Economist i Antropocænet. Det er en utrolig succesfuld æra for klodens liv og mennesker, idet vores viden og teknologi har gjort det muligt at øge jordens bærekraft fra under ti millioner mennesker i jæger-/samlerstadiet til et tocifret milliardantal i nutiden. Og samtidig gjort os mere robuste mod de farer, som naturen kan udsætte os for i[Read More…]

by 11. oktober 2012 Debatindlæg
Havbrug og vindmøller

Havbrug og vindmøller

De indre danske farvande fylder ca. 25.000 km2. Alligevel er der kamp om pladsen. Det er derfor en god ide at undersøge mulighederne for at bruge de begrænsede arealer til flere formål. Dansk Akvakultur deltager i et EU projekt: Mermaid, hvor man netop undersøger mulighederne for at kombinere havbrug af fisk, muslinger og tang med havvindmøller. DONG er med i[Read More…]

by 5. oktober 2012 Debatindlæg
Hellere varm og rig end kold og fattig

Hellere varm og rig end kold og fattig

I september holdt jeg sammen med Henning Svensmark indlæg i Borgerligt Netværk om klima og klimaforandringer. Min hovedtese er, at klimabekymringerne er overdrevne og at kuren: kommandoreduktioner af CO2 udslippet, derfor er værre end sygdommen.    

by 13. september 2012 Arrangementer
Om at sige til og fra

Om at sige til og fra

Den danske biologiske produktion af mad og pelse er udsat for en jammerlig dårlig miljøforvaltning. Det viser sig ved, at vores totale andel af verdensmarkedseksporten næsten er halveret siden 1990, og i vores lille del af fødevaresektoren er produktionen stagneret siden 1990. I samme periode er den globale akvakulturproduktion steget med 8 % om året. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 10. september 2012 Debatindlæg
Masser af muslinger

Masser af muslinger

Natur- og landbrugskommissionen er kommet godt i gang med at tænke nye tanker. Bl.a. andet peger man på nye virkemidler til forbedring af vandmiljøet som stenrev, tang- og muslingedyrkning. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 7. august 2012 Debatindlæg
Hvor kommer foderet fra?

Hvor kommer foderet fra?

Lige nu er det tungt at være fiskeproducent i Danmark. Det er svært at opnå gode priser for fiskene bl.a. på grund af ubillig konkurrence fra Tyrkiet. Samtidig stiger råvarepriserne på foder. Det er en ringe trøst, at sådanne forløb ses jævnligt inden for alle fødevarebrancher og at der er over tid opnås ligevægt mellem produktionsomkostninger og salgspriser. Se min[Read More…]

by 6. juli 2012 Debatindlæg
Vandbrug og landbrug

Vandbrug og landbrug

Vi kender alle landbruget eller agrikulturen. Men ikke alle i Danmark er opmærksom på vandbruget eller akvakulturen, som er opdræt af fisk, skaldyr og tang. Se min beskrivelse på akvakulturbloggen.

by 2. juli 2012 Lidt af hvert
Vestas og skifergas

Vestas og skifergas

Et læserbrev til Politiken, som ikke blev optaget. Politiken er blinde og døve for enhver kritik af klimahysteriet, og den grønne bølge. Ditlev Engel, Vestas direktør, udtaler i Politiken, at der ikke var nogen, der forudså skifergassens betydning. Det er ikke korrekt. Den første skifergas blev fundet i Fredonia i USA i 1821, og i 1998 blev den ”fracking” teknologi[Read More…]

by 20. juni 2012 Debatindlæg
Prisen skal ned

Prisen skal ned

Der er gode grunde til, at vi indfører ny teknologi i vores erhverv. Vi får bygget nye anlæg: modeldambrug, FREA etc. som producerer mere for mindre: mht. arbejdskraft, vand og tab til miljøet. Se min leder på akvakulturbloggen.

by 6. juni 2012 Debatindlæg