Andre blogindlæg

Bliv gammel, klog og smuk med fede fisk

Bliv gammel, klog og smuk med fede fisk

I mine seneste leder for akvakulturen gør jeg op med nogle af de løgne som “opdrætshadere” spreder om vores branche. Det er tankevækkende, hvor totalt ukritiske folk og medier er over for visse grønne NGO’er, som får lov at lyve gang på gang uden at blive stillet til ansvar. Så forstå det dog: En grøn NGO er part i sagen, og[Read More…]

by 31. marts 2014 Debatindlæg
Havbrug ved Bornholm

Havbrug ved Bornholm

Havbrug ved Bornholm er en enestående god ide, da Østersøen er det hav i verden, der bedst egnet til opdræt af store laksefisk, først og fremmest på grund den ideelle (iso-osmotiske) saltholdighed. Bornholm kan blive Østersøens havbrugscentrum, og være med til at bryde med EU’s forfejlede miljøpolitik, hvor man importerer fisk og eksporterer jobs, økonomisk vækst og miljøudfordringer.  

by 25. marts 2014 Debatindlæg
Den rigtige vej

Den rigtige vej

I min seneste leder om akvakulturen roser jeg den afgående miljøminister Ida Auken for at have forstået at god økonomi og godt miljø hænger uløseligt sammen. Jeg vil endda stramme den til at sige, at god økonomi og stærk økonomisk vækst er en ufravigelig nødvendig forudsætning for en god natur og et godt miljø. Helt grundliggende fordi natur og miljø[Read More…]

by 10. marts 2014 Debatindlæg
Spis flere ål

Spis flere ål

De grønne organisationer er fantasiløse, når det gælder  naturbeskyttelse. Deres værktøjskasse indeholder kun forbud og boykot. Og det går også derefter. Hvad med at belønne god indsats for miljøet, som jeg skriver i min blog om åleopdrætternes indsats for at ophjælpe ålebestanden. Red ålen, spis flere ål.

by 4. februar 2014 Debatindlæg
En sort fremtid for Dong

En sort fremtid for Dong

I min blog i Børsen har jeg kommenteret Dong sagen. Det er slående, at politikerne er styret af pervers ønsketænkning. De ser gerne, at energipriserne stiger og at klimaforandringerne er alvorlige. Vi andre ser helst det modsatte, hvad der i øvrigt er det mest sandsynlige. Men politikere har det åbenbart bedst, hvis det går skidt, da det øger den politiske[Read More…]

by 3. februar 2014 Debatindlæg
Fisk skal produceres i havet, foto: KIDM

Der er udsigt til havet

I ca. 25 år har det ikke været muligt at udvide akvakulturproduktionen i Danmark på grund af en fortvivlet ringe EU politik, hvor man importerer fisk og eksporterer miljøproblemer. I samme periode er den norske lakseproduktion i havbrug øget med 7% om året til et niveau på 1,3 mio. tons/år. Nu ser det forhåbentlig ud til at fornuften sejrer, i[Read More…]

by 13. januar 2014 Debatindlæg
1813-1913-2013-2113

1813-1913-2013-2113

Måske er der noget om, at 13 er et uheldigt tal. I 1813 gik Danmark bankerot, og i 1913 var alle tosseglade i året før første verdenskrig. Alt i alt går det fremad, som jeg skriver i min nytårs-hilsen i Børsen. Og 2013 bliver forhåbentlig vendepunktet for den fortvivlede knaphedsdiskurs, der har præget verden i det seneste årti. Nu skal[Read More…]

by 9. januar 2014 Debatindlæg
Julen 2013 – Arthurs år

Julen 2013 – Arthurs år

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA FAMILIEN DAHL-MADSEN Den vigtigste begivenhed i vores familiers liv i 2013 var, at Arthur Johannes Dahl-Lumholt blev født den 16 april. Salig Julian Simon skrev helt korrekt, at menneskene er den ultimative ressource. “The Ultimate Ressource II“. Ligesom den store danske antropolog Ester Boserup gjorde opmærksom på, at underbefolkning er et stort problem, fordi[Read More…]

by 24. december 2013 Lidt af hvert
Statsstøtte er skidt for sjælen

Statsstøtte er skidt for sjælen

Især i det grønt-industrielle kompleks står dygtige ledere med hatten i hånden for at skaffe sig støtte fra staten. Det er åbenbart nemmere end at udvikle produkter, som kunderne frivilligt har lyst til at betale for med deres egne penge. Se min blog i Børsen: om emnet.

by 6. december 2013 Debatindlæg
Dødvægtsstøtte

Dødvægtsstøtte

I økonomisprog er ”dødvægtsstøtte” investerings- eller driftsstøtte til produktionen, der ville være sat i gang uden støtte…  Med denne indledning til min seneste leder i akvakulturnyt sætter jeg endnu engang produktionstøtte til debat.  

by 5. december 2013 Debatindlæg