Debatindlæg

DALLE 3, Danmark, en grøn parasit

Halvvejs mellem Kyoto og 2050: Netto-Nul er meget usandsynligt

Desuden fremhæver Smil “foregangslandet” Danmark, som i sin ønsketænkning om at være leder af  “den grønne omstilling” åbenbart optræder som parasit på det international energisystem

DALLE 3, Det danske landbrugsareal fra år nul

Det danske landbrugsareal

I middelalderen var der en periode med varmere klima kaldet “Middelalderens varmeperiode” (ca. 900-1300), som muliggjorde udvidelsen af landbruget. Efterfulgt af den “Lille Istid” (ca. 1300-1850), blev klimaet koldere og vådere, hvilket reducerede landbrugsproduktionen og muliggjorde mindre dyrkbart land.

Læg mærke til Javier Milei

Læg mærke til Javier Milei

Generelt gør staten mere skade end gavn, når den blander sig i økonomien

Regenerativt landbrug – hvad er nu det for noget?

Regenerativt landbrug – hvad er nu det for noget?

Økologi er yt og regenerativt landbrug er in. Så kort kan det siges. Dette nye begreb er på alles læber når der tales om landbrug – men hvad er det egentlig for noget?

Udvikling af ny teknologi bør ikke være en popularitetskonkurrence

Udvikling af ny teknologi bør ikke være en popularitetskonkurrence

Ny teknologier burde udvikles på et rationalt teknisk/økonomisk grundlag og markedet burde suverænt afgøre om de nye teknologier lever eller dør. Alt for ofte drejer det sig i stedet om gøre teknologien populær så politikerne vil støtte den eller udskamme teknologien så politikerne kan forbyde den

Hvedeudbyttet i Danmark

Hvedeudbyttet i Danmark

Klimaet i Danmark er godt til at dyrke hvede og vi er dygtige til det

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

Hvordan AI-revolutionen og tilbageskuende centralbanker kan udløse overophedning

AI-revolutionen øger produktiviteten, hvilket hæver den naturlige realrente, mens bagudrettede centralbanker risikerer at overskride efterspørgslen og renten, hvilket forårsager inflation.

DALLE 3, Det smukke land

Der er et yndigt land – eller er der?

Jeg har altid kunnet nyde og beundre den natur, jeg har set, for dens skønhed og mangfoldighed. Jeg har meget svært ved at acceptere det politiske spil, der foregår, og at man har overladt til ‘regneark’ at skabe et forvrænget billede af den virkelighed, som findes i Danmarks sande natur

Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

Kvælstofforbruget i handelsgødning var i 2023 det laveste siden 1965

De senere års forøgelse af hyppighed og udbredelse af iltsvindet i de indre danske farvande skyldes varmere og mere stille vejr og er ikke knyttet til en forøgelse af kvælstofudledningen fra dansk landbrug.

Mere skov i Danmark

Mere skov i Danmark

At vi i de vestlige lande inklusive Danmark moraliserer over udviklingslandenes brug af skove er hyklerisk, når man tager i betragtning, at vi selv har gennemgået lignende processer med udnyttelse af skove for at nå vores nuværende velstandsniveauer